Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy hallituksen toimista yksinyrittäjien tukemiseksi.

Suomen Yrittäjien mukaan valtaosa Suomessa toimivista yrittäjistä on yksityisyrittäjiä ja Suomen noin 286 000 yrityksestä jopa kaksi kolmasosaa on yksinyrittäjien yrityksiä. Yksinyrittäjien määrä on kasvanut lähes 60 000 vuosituhannen alusta. Työnantajayritysten määrä ei ole kuitenkaan kasvanut samaa tahtia.

Tavoitteena yrityksen kasvattaminen

Työntekijän palkkaus nähdään varsin suurena riskinä, vaikka yrityksellä olisi halu kasvaa. Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäkyselyssä (2019) yksinyrittäjistä reilut 30 prosenttia ilmoitti kasvun esteeksi työllistämisen kalleuden ja sama määrä työllistämiseen liittyvän riskin.

– Yksinyrittäjissä on paljon kasvupotentiaalia ja yksinyrittäjäkyselyn mukaan 67 prosenttia tavoittelee kasvua. Kasvun esteenä nähdään kuitenkin työllistämisen kalleus ja siihen liittyvät riskitekijät, huomioi Jussi Wihonen.

Yksinyrittäjäkyselyssä suurimpia toiveita oli yksinyrittäjien verotuksen ja muiden maksujen keventäminen. Lisäksi toivottiin helpotusta työllistymiseen liittyviin riskeihin.

Varsin suuri investointi

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yritykselle varsin suuri investointi. Työnantaja maksaa palkanmaksun lisäksi pakollisia työnantajamaksuja, kuten työeläke-, sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu.

– Esimerkiksi vuoden 2019 työnantajamaksujen luvuilla työntekijän 2 500 euron palkan todelliset kustannukset ovat työnantajalle lähes 3 000 euroa. Lisäksi työnantajalle tulee maksettavaksi muita kuluja kuten esimerkiksi vuosilomapalkka ja mahdolliset lomarahat. Lisäksi itse rekrytointiprosessista kerääntyy kuluja, Wihonen luettelee.

Palkkatukea yksinyrittäjille

Hallitus lupaa lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä ja uudistaa nykyistä palkkatukea vähentämällä työnantajabyrokratiaa siten, että työnantaja saa sitovan palkkatukipäätöksen ennakolta.

– Palkkatuesta on varmasti hyötyä yrityksille, mutta tukea tulisi kohdistaa erityisesti yksinyrittäjiin ja ensimmäisen työntekijän palkkauksen helpottamiseksi. Merkittävä tuki olisi yksinyrittäjien työnantajamaksujen ja verotuksen helpottaminen, Wihonen sanoo.

Wihonen kysyy hallituksen toimista, joilla hallitus aikoo helpottaa yksinyrittäjien ensimmäisen työntekijän palkkausta. Hän tiedustelee, rajoittuvatko hallituksen toimet vain mahdolliseen palkkatukeen ja voisiko hallitus harkita esimerkiksi määräaikaista kokeilua, jossa yksinyrittäjät vapautettaisiin työnantajan pakollisista sivukuluista ensimmäistä työntekijää palkatessa.

SUOMEN UUTISET