Jotta yrittäjien palkanmaksukyky paranee, on uskallettava puuttua kannattavuutta nakertaviin juurisyihin. Sähköveron alentaminen loisi palvelualoille myös palkankorotusvaraa, joka lisäisi työpaikkojen vetovoimaa ja poistaisi työvoimapulan, Matti Putkonen sanoo.

Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen puhui tumaustunnilla työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmasta. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi äskettäin, että osaavan työvoiman saanti on vaikeutunut ja osalla työnantajista olisi pula työntekijöistä. Hallitus myös ilmoitti perustaneensa uuden työperäisen maahanmuuton yksikön.

Perussuomalaiset kannattaa työvoiman tarveharkinnan säilyttämistä ja työpaikkojen täyttämistä kotimaisin voimin.

– Kuka poimii Närpiön tomaatit ja mistä saadaan ravintolohin kokit, jos EU- ja ETA-maiden ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta säilytetään? Tai harkintaa jopa kiristetään? Miksi suomalaisia ei saa näihin ja muihin niin sanottuihin matalapalkkatöihin, Putkonen kysyy ja vastaa itse:

– Siksi, koska palkalla ei tule toimeen, eikä pysty elättämään perhettään.

Energiaverot minimiin, palkanmaksukyky kohentuu

Perussuomalaisten ratkaisu työnantajien ja työntekijöiden kohtaamiseksi on yritysten palkanmaksukyvyn laittaminen kuntoon. Se tehdään laskemalla viherverot minimiin.

-Miksi näiden (matalapalkka) alojen palkkoja ei nosteta kilpailukykyisiksi? Yrittäjät vastaavat, että ei ole palkanmaksukykyä. Miksi ei ole? Kun tarkastellaan tomaattitarhojen kustannusrakennetta, niin huomataan, etteivät palkat ole merkittävin kustannuserä. Sähkö- ja lämmityskustannukset ovat huomattavasti suurempi erä kuin palkat.

– Jotta yrittäjien palkanmaksukyky paranee, on uskallettava puuttua kannattavuutta nakertaviin juurisyihin. Närpiön tomaattitarhojen kustannuksista energian osuus vaihtelee 40-50 prosentin ja työvoimakustannukset 20-30 prosentin välillä. Mikäli tomaattitarhojen energiaverot lasketaan EU:n minitasolle, palkanmaksuvara paranee merkittävästi. Silloin on varaa maksaa palkkoja, joilla saa suomalaiset poimimaan tomaatit, Putkonen sanoo.

Halutaanko poistaa halpatyövoiman tarve Suomesta?

Perussuomalaiset on esittänyt sekä yksityisten että julkisten palveluiden sähköveron laskemista veroluokan II tasolle.

– Yhdenvertaisuus toteutuisi. Sekä palvelu – että teollisuusyritysten vero sähkön käytöstä olisi yhdenmukainen. Sähköveron alentaminen loisi palvelualoille myös palkankorotusvaraa, joka lisäisi työpaikkojen vetovoimaa ja poistaisi työvoimapulan, Putkonen sanoo.

Hän korostaa, että Suomeen saapuva halpatyövoima tulee kalliiksi veronmaksajille.

– Halpatyövoima ei pysty elättämään itseään palkallaan. Puhumattakaan, että he osallistuisivat yhteiskunnan rahoittamiseen nettomaksajina. Kyse on poliittisesta tahdosta: halutaanko poistaa halpatyövoiman tarve Suomesta.

SUOMEN UUTISET