Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa suomalainen tulee ensin. Jokainen euro valtion taloudessa on kerätty veroina ja maksuina suomalaisilta tai lainattu tulevilta sukupolvilta. Ansaitaksemme nykyisten ja tulevien suomalaisten arvostuksen, meidän täytyy kantaa tämä vastuu, perussuomalaiset totesivat ryhmäpuheenvuorossaan eduskunnassa.

– Painotamme budjettivarojen keruussa malttia. Velka jää lastemme maksettavaksi, kerran myytyä omaisuutta ei enää takaisin saa ja jokainen yli kohtuuden kerätty veroeuro on epäluottamuslause kansalaisiamme kohtaan, sanoi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Jani Mäkelä.

Suomalaisille päätäntävaltaa omista rahoistaan

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti keskittyy leikkaamaan suomalaisten kannalta toissijaisia – ja jopa haitallisia menoja – ja esittää rahat kohteisiin, joista suomalaiset hyötyvät.

– Haluamme siirtää suomalaisille päätäntävaltaa omista rahoistaan. Vain käteen jäävää rahaa voi käyttää.

– Kaikille viime vuosikymmenten hallituksille miljardit ovat pikkurahoja, kun puhutaan maahanmuutosta tai maailmanparantamisesta. Samaan aikaan ollaan köyhiä ja kipeitä, jos puhe kääntyy vanhustenhuollon rahoittamiseen, opetukseen, teiden kunnossapitoon tai homekoulujen korjaamiseen, Mäkelä paheksui.

Haittamaahanmuutto vie resursseja kaikesta

Perussuomalaisten mukaan vastakkainasettelu on välttämätöntä, koska nämä asiat ovat vastakkain.

– Suomeen saapuva taloudellisesti ja sosiaalisesti haitallinen maahanmuutto tekee mahdottomaksi ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa ja työehtoja, hyvää palkkakehitystä, hyviä kouluja, tasa-arvoa tai yhteiskuntarauhaa – sitä tuttua hyvää Suomea, Mäkelä painotti.

– Sen ylläpitoa kansalaiset meiltä odottavat – siihen heidän tuntemansa luottamus eduskuntaa kohtaan perustuu. Luottamuksen voi myös menettää suuruudenhullulla ilmastopolitiikalla, yli varojen elämisellä ja yhteisen omaisuuden polkumyynnillä.

Ilmastotulleja halpamaiden tuotteille

Perussuomalaiset kantavat huolta ympäristöstä, mutta vastustaa ilmastopolitiikan nimissä tapahtuvaa teollisuuden ja kokonaisten elinkeinojen ulosliputusta, joka vain pahentaa ongelmaa.

– Suomalainen työ on ekoteko. Siksi haluamme suojella suomalaista duunaria ja yrittäjää töiden siirtymiseltä Kiinaan. EU:ssa puheenjohtajamaa Suomen tulisikin vaatia halpamaiden tuotteille ilmastotulleja.

– Me haluamme olla muiden itsenäisten kansojen kanssa hyvässä eurooppalaisessa yhteistyössä, mutta vastustamme EU:n jäsenmaksun kasvattamista, budjetin paisuttamista ja euromaiden välisiä yhteisvastuita ja tulonsiirtoja. Suomen nettojäsenmaksu on kohtuuton, ja mielestämme Suomen tulisi päättäväisesti torjua sen nostaminen rahoituskehyksessä, joka tulee voimaan vuodesta 2021, perussuomalaiset vaativat.

Duunarilla ja yrittäjällä yhteinen etu

Mäkelä painotti, että perussuomalaiset haluavat vaalia suomalaisten yritysten ja työntekijöiden toimintaedellytyksiä.

– Yhdistämme duunarin ja yrittäjän edun. Esityksessämme työstä jää enemmän molemmille osapuolille ja yrittäjän asema helpottuu arvonlisäverovelvollisuuden ja yrittäjän eläkevakuutusvelvollisuuden alarajaa nostamalla. Lisäksi luomme työllistämiseen ja investointeihin kannustavan perussuomalaisen yhteisöveromallin.

Hoitajamitoitus ja omaishoito kuntoon

Kansallismieliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan kuuluvat vähäosaisten, sairastuneiden ja syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen sekä lupaus mahdollisimman turvallisesta Suomesta.

– Hoitajamitoituksen laittaisimme kuntoon viipymättä, emmekä aprillipäivänä juuri ennen seuraavia vaaleja, kuten hallitus tekee. Parannamme eläkkeitä, omaishoidontukea, vähävaraisten toimeentuloa, lapsiperheitä lapsivähennyksellä ja niin edelleen.

– Perussuomalaiset haluavat välttää Ruotsin mallin seuraamisen tiukan maahanmuuttopolitiikan ohella myös panostamalla jo nyt heikentyneen turvallisuustilanteen korjaamiseen lisäämällä tuhat peruspoliisin virkaa kouluttamisen kautta.

Kaverikapitalismi kiusallista keskustalle

Muut puolueet ovat lähteneet jo ennalta tuomitsemaan ja vähättelemään perussuomalaista vaihtoehtoa.

– Meitä on syytetty maahanmuuttokulujen epärealistisen voimakkaasta leikkaamisesta – kuitenkin jätämme rahat toimintojen alasajoon.

– Ehdotustamme tuulivoimatukien satojen miljoonien säästöstä on arvosteltu. Käytännössä samaa esitimme viime vuodenkin vaihtoehtobudjetissa, siitä äänestettiin tässä salissa – esitys oli perustuslain mukainen ja laki ei siltä osin ole vuodessa muuttunut. Ymmärrän kyllä tämän kaverikapitalismin esiin nostamisen kiusallisuuden keskustalle, Mäkelä totesi.

Kokoomus kurittaisi opiskelijoita ja työttömiä

Perussuomalaiset ottivat puheessaan kantaa opposition kakkospuolueen kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin, joka nappaisi pitkäaikaistyöttömältä lähes 300 euroa ja opiskelijalta 170 euroa vuodessa.

– Jopa työttömien eläkekertymään puututtaisiin! Eduskunnan laskentapalvelun mukaan kokoomuksen vaihtoehto ottaa eniten pienituloisimmalta kolmannekselta. Rahat vähemmän yllättäen siirtyisivät kaikkein rikkaimmalle kymmenykselle, Mäkelä sivalsi.

– Työttömien rankaisun lisäksi kokoomus hyökkää suomalaista työtä vastaan muutenkin. Kokoomus yksiselitteisesti väittää, että työperäisen maahanmuuton kasvu vahvistaa talouskasvua ja julkista taloutta. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä tutkitusti monien työperäisesti maahan tulleiden työllisyysaste romahtaa jo parin maassaolovuoden jälkeen. Halpatyövoimaa taas joudutaan tukemaan tulonsiirroilla. Tämä kokoomuksen linja ei meille sovi!

Enemmän rahaa käteen joka tuloluokassa

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti hyödyttää kaikkia.

– Se jättää enemmän käteen hallituksen esitykseen verrattuna ja se tekee sen kaikissa tuloluokissa. Tämä on tutkittu eduskunnan laskentapalvelussa. Kaikki tuloluokat ja kaikissa eri asemissa olevat hyötyvät. Se on reilua – oikeudenmukaista. Perussuomalainen on oikeudenmukainen, Mäkelä painotti.

SUOMEN UUTISET