Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel patistaa EU:n jäsenmaita höllentämään kukkaroidensa nyörejä tulevissa EU:n budjettineuvotteluissa. EU:n budjetti paisuisi aiemmasta vuosien 2014-2020 budjetista. Pohjoiset jäsenmaat ovat tyystin toista mieltä budjetin koosta.

Michelin budjetti olisi 1 090 miljardia euroa seuraaville vuosille. Vuoden lopussa erääntyvän budjetin koko on noin 960 miljardia euroa. Michelin esityksessä budjetti olisi 1,074 prosenttia EU-maiden kansantuotteesta.

Pohjoisten EU-maiden ryhmästä koottu ”nuuka nelikko” ei halua kasvattaa budjettia yli prosenttiin kansantuotteesta. Nelikko koostuu Itävallan, Hollannin, Tanskan ja Ruotsin valtiojohtajista. Suomi on esittänyt viime vuoden loppupuolella EU:n puheenjohtajamaana pienempää budjettia kuin Michel.

Brittien EU-ero jättää mojovan budjettiaukon

Iso-Britannia, yksi suuri nettomaksajamaa, poistui unionista tammikuun lopussa. EU-ero jätti 60 miljardin loven unionin budjettiin. Nuukan nelikon viesti on, että ne joutuvat täyttämään suhteettoman paljon tätä vajetta.

Nettosaajamaiden viesti on yhtä järkähtämätön kuin pohjoisten nettomaksajamaiden. Se on täysin päinvastainen kuin nelikon tahto. Budjettineuvotteluista on siten tulossa tiukka vääntö.

Tilannetta ei helpota se, että itäiset jäsenmaat tuskin ilahtuvat Michelin ajatuksesta sitoa koheesiorahoja oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisasteeseen. Linjaus leikkaisi Puolan ja Unkarin rahoitusta.

Uudesta EU:n budjetista pitäisi päästä sopimukseen tämän vuoden aikana, sillä se astuisi voimaan ensi vuoden alussa. Budjetista neuvotellaan 20. helmikuuta. Useiden lähteiden mukaan sopimukseen tuskin päästään ennen loppuvuotta.

Henri Alakylä