Europarlamentaarikko Laura Huhtasaari haluaa EU:n kulukuurille turhaa hallintoa purkamalla. Keskeisin tavoite on juuri nyt tulonsiirtounionin lakkauttaminen. – Verovaroilla kerättyä yhteistä kukkaroa ei koskaan pitäisi antaa kenellekään muulle kuin omalle kansalle, muuten seurauksena on moraalikato, Huhtasaari sanoo.

Euroopan parlamenttiin keväällä valittu Laura Huhtasaari sanoo, että Euroopan kansallismielisten puolueiden EU-kriittinen ID-ryhmä on EU:n sisällä katsottu jopa vaaralliseksi.

– Kun ID-ryhmä lopulta saatiin aikaiseksi, niin se koettiin uhkana, koska me vastustamme EU-doktriinia ja liittovaltiokehitystä. Tällä hetkellä tilanne on se, että EU:ta halutaan tiivistää ja siirtää jäsenvaltioilta entistä enemmän toimivaltaa EU:lle, milloin minkäkin kriisin varjolla. Euroalueen loppuun saattaminen tarkoittaisi sitä, että EU:lle tulisi yhteinen valtiovarainministeriö, yhteinen budjetti, yhteiset velat ja lopputuloksena kollektiivinen kärsimys, Huhtasaari varoittaa.

ID-ryhmää syrjään vastuupaikoilta

Hän ja Teuvo Hakkarainen edustavat perussuomalaisia ID-ryhmässä, joka on 73 edustajallaan EU-parlamentin viidenneksi suurin ryhmä. Kansallismielisiä kohtaan suuntautunut paine realisoitui kesällä siten, että parlamentin äänestyksissä ID syrjäytettiin keskeisiltä vastuupaikoilta. Ryhmä jäi esimerkiksi ilman valiokuntien puheenjohtajuuksia ja varapuheenjohtajuuksia.

Huhtasaari paheksuu blokkaamista, jota hän pitää epädemokraattisena.

– Meille olisi kuulunut kaksi valiokuntien puheenjohtajuutta ja kahdeksan varapuheenjohtajuutta, mutta meidät eristettiin. EU-parlamentti syrji näin 21 miljoonaa ihmistä, jotka halusivat, että meidän äänemme kuuluu ja että me pääsemme vaikuttamaan.

EU:lta odotettava johdonmukaisuutta

Huhtasaari jätti parlamentissa kirjallisen kysymyksen komissiolle liittyen Espanjan oikeusvaltiotilanteeseen. Huhtasaari tiedustelee komission valmiutta tutkia, onko Espanja rikkonut EU:n oikeusvaltioperiaatteita langettamalla kohtuuttoman ankarat vankeustuomiot Katalonian itsenäisyyskansanäänestyksestä vastuussa olleille henkilöille.

Huhtasaari muistutti, kuinka EU-komissio ja Euroopan parlamentti ovat aiemmin esittäneet huolensa Unkarin ja Puolan demokratian ja oikeusvaltion tilasta käynnistämällä perussopimusten mukaisen oikeusvaltiomenettelyn kyseisiä maita vastaan

– Katalonian tilanne johtuu pitkälti eurokriisistä. Se on hyvä esimerkki kollektiivisesta kärsimyksestä. Espanja on kärsinyt eurossa mukana olemisesta. Maan talous on kuihtunut ja nuorisotyöttömyys maassa on kasvanut. Vauras Katalonia on sitten joutunut maksajaksi. Kuitenkin esimerkiksi Baskimaan itsehallintoalue saa kerätä ja hallinnoida omat verovaransa itse. Katalonialla tätä oikeutta ei ole, ja eurokriisi on vain kärjistänyt tilannetta, Huhtasaari sanoo.

Hän lisää, että hänen tarkoituksensa ei ollut päällepäsmäröidä Espanjan sisäisiä asioita.

– Suomalaisena meppinä toin vain esille, että EU:lta on syytä odottaa johdonmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta jäsenvaltioitaan kohtaan. Jos kerran on lähdetty syynäämään kansallismielisten vallassa olevaa Unkaria ja Puolaa, niin sitten pitäisi kiinnittää huomiota myös Espanjan oikeuslaitokseen. Ei voi olla niin, että sillä ei ole mitään väliä mitä tehdään vaan sillä, kuka tekee.

Valta vaihtuu hitaasti

Huhtasaari on EU-parlamentissa täysjäsenenä afcossa, eli perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa. Lisäksi hän on varajäsenenä kansainvälisen kaupan sekä kansalaisvapauksien, oikeus- ja sisäasioiden valiokunnissa.

Huhtasaari sanoo, että hän pyrkii valiokunnissa nimenomaan vaikuttamaan lopputulokseen, mikä on toisinaan työlästä ja raskasta. EU-parlamentti tekee komission esityksistä päätöksiä yhdessä ministerineuvoston kanssa.

– Tosin täällä mennään enemmistön päätösten mukaan, joten asioiden muuttaminen voi olla hidasta. Demokratiassa valta vaihtuu aina hitaasti. Tällä hetkellä me olemme vastavirrassa, ja yritämme kääntää virran suuntaa. Vasta sen jälkeen on mahdollista ottaa ”homma haltuun” eri tavalla. Kuitenkin on jo nyt mahdollista luoda painetta EU:n sisällä ja tehdä vaihtoehtoisia esityksiä. Nyt on äärimmäisen tärkeää estää lisätoimivallan siirto jäsenvaltioilta EU:n keskushallinnolle.

Muut päättävät Suomen puolesta

Huhtasaari sanoo, että EU:ssa monella alueella kuitenkin halutaan lisätä määräenemmistöpäätöksiä, jolloin käytännössä Saksa, Ranska ja Italia saisivat päättää asioista.

– Onpa kyse sitten ympäristöverotuksesta, ilmastokriisistä tai maahanmuuttokriisistä, niin lopputulos on aina se, että toimivaltaa pitäisi siirtää lisää EU:lle. Jos kuitenkin otat tämän asian esille muiden Suomen puolueiden kanssa, niin vastaus on yleensä se, että Suomen ääni kuuluu paremmin, kun muut päättävät Suomen puolesta, Huhtasaari ihmettelee.

EU-varoja valuu väärinkäytöksiin

EU:n pääasiallinen tulonlähde on jäsenvaltioilta kerättävät jäsenmaksut. Muutamia vuosia lukuun ottamatta Suomi on ollut EU:n nettomaksaja, eli Suomi maksaa EU:lle enemmän kuin unioni maksaa takaisin. Unionilla on myös painetta kasvattaa jäsenmaksujaan Brexitin myötä.

Europarlamentaarikkona Huhtasaaren eräs päätavoite on pyrkiä pistämään EU kulukuurille.

– EU on esimerkiksi merkittävä kehitysavun antaja. Niitäkin rahoja valuu väärinkäytöksiin, Huhtasaari huomauttaa, ja viittaa unionin syyttäjänviraston arvioon, jonka mukaan jäsenvaltiot menettävät vuosittain jopa 50 miljardia euroa arvonlisäveroja kansainvälisten petosten vuoksi.

Myös EU:n petoksentorjuntavirasto OLAF on kiinnittänyt huomiota EU-varojen laajaan väärinkäyttöön.
Huhtasaaren näkemyksen mukaan EU:n hallintoa pitää purkaa ja samalla lakkauttaa turhia virastoja.

– Keskeisintä on kuitenkin tulonsiirtounionin lakkauttaminen: ei enää jatkossa nettosaajia eikä nettomaksajia. Siinä ei ole mitään järkeä, että Suomi maksaa esimerkiksi Romanian korruptiosta. Verovaroilla kerättyä yhteistä kukkaroa ei pitäisi antaa kenellekään muulle kuin omalle kansalle, muuten seurauksena on moraalikato.

Kansallismieliset hallitukseen jäsenmaissa

Huhtasaaren oman näkemyksen mukaan nykymuotoinen EU tulisi pidemmällä aikavälillä lakkauttaa kokonaan.

– Omassa visiossani EU olisi pelkkä kauppaliitto, eikä EU:ssa edes olisi komissiota tai EU-parlamenttia. Ministerineuvoston alla olisi virkamieskoneisto, joka katsoisi, miten kauppasopimukset toimivat, noudatetaanko niitä ja EU olisi siis itsenäisten valtioiden vapaakauppa-alue, joilla valtioilla olisi oma rahapolitiikka.

EU:n muuttaminen on mahdollista lähinnä vain perussopimuksien kautta, ja se edellyttää laajaa yhteistä tahtotilaa. Viime vuosina kansallismieliset puolueet ovat kuitenkin lupaavasti nostaneet kannatustaan eri puolilla Eurooppaa.

– Kansallismielisten pitäisi vielä omissa maissaan päästä hallitukseen, ja sitä kautta ministerineuvostoon nimittämään komissaarit, se olisi yksi realistinen reitti EU:n muuttamiseen, Huhtasaari sanoo.

SUOMEN UUTISET