Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra käytti perussuomalaista talouslinjaa käsittelevän puheenvuoron, kun täysistunto tiistaina käsitteli valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2020–23.

Riikka Purra totesi kaikkien olevan samaa mieltä siitä, että Suomen työllisyyden on vahvistuttava, mutta että pelkkään lukemaan, olipa se sitten 75 tai jotain muuta, keskittyminen on kuitenkin älyllisesti huomattavan epärehellistä.

– Pelkän työllisyysasteen tuijottaminen, ilman tulojen ja menojen kokonaisvaltaista tarkastelua, on harhaanjohtavaa. Vastaava harha syntyy, kun väitetään, että kestävyysvajetta tai huoltosuhdetta voidaan korjata tuomalla maahan työllisyydeltään heikkoja ja kouluttamattomia, mutta työikäisiä ihmisiä.

Tuntipalkka 8,98 euroa

Purra huomautti, että työllisyysaste ei kuvaa hyvinvoinnin eikä työn määrää eikä kokonaistuotosta, vaan niiden ihmisten lukumäärää, jotka tarkasteluajanjaksolla ovat edes piipahtaneet töissä.

– Tuo työ voi olla vaikkapa varhaisjakelua, tuntipalkkaan 8,98 euroa, lisäksi yölisä 80 senttiä. Palkka on muuten tähän päivään ja elinkustannusindeksiin suhteutettuna lähes sama kuin oma palkkani ensimmäisissä kesätyöpaikoissani, yli 20 vuotta sitten, 1990-luvulla, Purra totesi.

Hallitus tuijottaa työllisyysasteeseen

Purran mukaan on erittäin merkittävää, millaisissa töissä ihmiset käyvät, kuinka usein, keitä ihmiset ovat ja tulevatko he palkallaan toimeen.

– Hallitus kuitenkin tuijottaa vain työllisyysasteeseen ja siihenkin silmät kierossa. Mikäli se tukityöllistää veronmaksajan rahalla riittävän määrän työmarkkinoiden ulkopuolella olevia joka kuukausi edes muutamaksi tunniksi töihin, se saa työllisyysasteen nousemaan riittävän korkealle ja pääsee juhlimaan omaa erinomaisuuttaan. Valitettavasti julkinen talous ei tällaisesta työllisyydestä hyödy vaan kärsii, Purra selittää.

Purran mukaan hallitus sanoo vähentävänsä eriarvoisuutta ja pienentävänsä tuloeroja.

– Samaan aikaan se kuitenkin haluaa tuoda maahan lisää huono-osaisuutta ja pienituloisuutta, joita sitten veronmaksajan tulee, hallituksen arvopohjan mukaisesti, pyrkiä korjaamaan.

Korkea veroaste ilman hyvinvointiyhteiskuntaa

Purra toi puheenvuorossaan ilmi, että Suomen veroaste on niin korkea, että sillä pitäisi saada julkiset palvelut ja sosiaalietuudet hoidettua. Näin ei kuitenkaan ole, ja ongelmia on lukuisilla sektoreilla.

– Kestävyysvaje ja maksajien määrän väheneminen ovat suurimmat ongelmat, joihin meidän pitää puuttua. On välttämätöntä tehostaa verojen käyttöä ja supistaa valtion tehtäviä – priorisoida.

– Keskiluokkaa ei saa verottaa hengiltä, kokonaisveroasteen pitää laskea. Kun maksajien määrä vähenee riittävästi, koko järjestelmä on vaarassa.

Palkalla yhä haastavampaa tulla toimeen

Purra sanoi olevansa huolissaan tavallisen keskiluokan veronmaksuhalukkuudesta.

– Miksi maksaisi itsensä kipeäksi, kun ei tahdo saada enää paljonkaan vastineeksi? Maksukykyinen väki ostaa itselleen rahalla uudet palvelut ja hyvinvoinnin, työssäkäyvä alempi keskiluokka kitkuttelee samalla ostovoimalla kuin sosiaaliturvan varassa elävät – etenkin pääkaupunkiseudulla, etenkin lapsiperheissä. Normaalilla palkalla on yhä haastavampaa tulla toimeen.

– Toiset kuitenkin yrittävät, kun taas jotkut eivät välitä.

Purra kertoi, että perussuomalaiset haluavat hyvinvointiyhteiskunnan, jossa huolehditaan turvallisuudesta, kouluista, sairaanhoidosta ja muista perustoiminnoista sekä niiden ihmisten auttamisesta, jotka eivät siihen itse pysty.

– Yhteiskunnan tulee tavoitella itsenäistä ja itseohjautuvaa yksilöä, joka kykenee aikuisena kantamaan itsestään vastuun. Sen ei tule haalia varta vasten lisää huono-osaisuutta maahan.

Ei taloudelle haitallista työperäistä maahanmuuttoa

Rinteen hallitus kertoo lisäävänsä työllisyyttä edistämällä työperäistä maahanmuuttoa. Purra huomautti, että kannattaisi edistää sellaista työllisyyttä, joka tuottaa valtiolle veroja enemmän kuin vie.

– Se, että maahan halutaan maahanmuuttajia, joiden bruttotulot ovat vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen huomattavan alhaiset ja sosiaalitukiriippuvuus merkittävää, ei ole tällaista maahanmuuttoa. Ei missään tilanteessa eikä miltään kannalta katsoen.

Palkka 700 euroa kuukaudessa

Useat puhujat, kokoomuksesta hallituspuolueiden edustajiin, kritisoivat salikeskustelussa sitä, että perussuomalaiset puhuvat matalapalkka- ja halpatyömaahanmuutosta.

– Ymmärrän, että oikeisto ei halua puhua asiasta sen oikealla nimellä, mutta sitä en ymmärrä, että vasemmisto ja hallituspuolueet yhtyvät tähän. Kyllä ainakin minun mielestäni postinjakaminen, josta saatava kuukausipalkka on 700 euroa kuussa, on halpatyö. Tämän verran saa palkkaa Ali, joka esiintyi eilen Ylen MOT-ohjelmassa.

– Hallitus on sanonut puuttuvansa alipalkkaukseen tällä kaudella. Kuitenkin niin kauan kuin kouluttamattomien maahanmuuttajien palkkaaminen samalla työehtoja heikentäen on mahdollista, ongelma jatkuu, Purra sanoo.

Perussuomalaiset onkin ehdottanut, että työperäinen oleskelulupa voitaisiin antaa vain maahanmuuttajalle, jonka palkka työtehtävästä on vähintään 3 000 euroa kuukaudessa.

SUOMEN UUTISET