Riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto antoi eilen keskiviikkona arvionsa punavihreän hallituksen toiminnasta ja talouden näkymistä. Hallituksen toimien seurauksena julkiset menot kasvavat, julkisen talouden alijäämä kasvaa ja velkataakka kasvaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kuvaa arviota lohduttomaksi.

– Arvio vastasi hyvin pitkälle sitä, mistä perussuomalaiset ovat varoittaneet jo hallitusta muodostettaessa ja viimeistään hallitusohjelman valmistuttua. Hallitus rahoittaa pysyväisluonteisia menoja kertaluonteisilla tuloilla, joita saadaan myymällä valtion omaisuutta.

Lisävelkaa ja ostovoiman heikkenemistä

Hallituksen toimien seurauksena julkiset menot kasvavat, julkisen talouden alijäämä kasvaa ja velkataakka kasvaa.

– Mitään sellaisia toimenpiteitä ei ole tekeillä tai edes tiedossa, jotka lisäisivät tuottavan työn määrää ja siten verotuloja ja hyvinvointia. Päinvastoin, vihreiden sanelemalla ilmastopolitiikalla vaikeutetaan vientiteollisuuden ja kuljetusalan kilpailuedellytyksiä ja työllistämismahdollisuuksia. Sillä leikataan työväestön ostovoimaa ja vaikutetaan sitä kautta kielteisesti esimerkiksi palvelualojen työllisyyteen, Halla-aho varoittaa.

Luottoluokittajien arviot heikkenevät

Halla-aho totesi, että kansainvälisten luottoluokittajien arviot Suomen talouden näkymistä heikkenevät, ja se tulee vaikuttamaan lainarahan hintaan.

– Jos ilmastonmuutos ei teekään Suomesta Välimeren maata, niin punavihreä talouspolitiikka tekee. Olemme hyvin vaarallisessa kierteessä.

– Paniikkireaktiona arviointineuvoston raporttiin hallitus ilmoitti kiihdyttävänsä ulkomaisen työvoiman maahantuontia ja houkuttelua. Työministeri Tuula Haatainen puhui totuttuun tapaan ”osaajista.” Kuitenkin, kuten arviointineuvoston puheenjohtaja, professori Vilmunen, totesi, hallituksen toimenpiteillä luodaan työpaikkoja lähinnä matalapalkka-aloille. Julkisen talouden kannalta tärkeää olisi luoda korkean osaamisen ja korkean lisäarvon työpaikkoja, Halla-aho sanoo.

Halpatyövoima käy kalliiksi

Halla-aho muistutti, että perussuomalaiset ovat varoittaneet jo viime kesästä lähtien, että hallitukselle tulee poliittisen paineen vuoksi kiusaus nostaa työllisyysastetta keinotekoisesti halpatyövoimalla ja palkkatuella.

– Sitten voidaan väittää, että hallitus on onnistunut työllisyystavoitteissaan. Kuitenkin halpatyövoima tulee erittäin kalliiksi julkiselle taloudelle, koska tänne tulevat ihmiset eivät pysty elättämään itseään palkallaan, puhumattakaan siitä, että he osallistuisivat yhteiskunnan rahoittamiseen nettoveronmaksajina.

– Koska uusi, tuottava työ ei lisäänny mutta menot kasvavat, hallituksella on siis kolme tapaa rahoittaa punavihreää politiikkaansa: myydään yhteistä omaisuuttamme; lainataan lisää ja velkaannutaan; kuritetaan entistä ankarammin työssä käyviä ja yrityksiä, Halla-ahoa toteaa Suomen tulevaisuudennäkymistä.

SUOMEN UUTISET