Lapin yliopiston kvantitatiivisen tutkimuksen yliopistonlehtori Arto Selkälä moittii ankarasti Yle Kioskin nuorille suunnattua vaalikonetta, jota Yle kutsuu Vaalibotiksi.

– Tämä on räikeintä propagandaa, mitä olen Suomessa ennen vaaleja nähnyt, Selkälä moittii Lapin Kansan haastattelussa.

Nuoret muutenkin epävarmoja

Selkälän mukaan erityisen tuomittavan Yle Kioskin rakentamasta kokonaisuudesta tekee se, että Vaalibotiksi kutsutun vaalikoneen sisältö on suunniteltu nuorille, jotka ovat usein muutenkin kannastaan epävarmoja.

Yle Kioskin vaalikone ei esitä kysymyksiä tavanomaiseen tapaan, vaan ennen kysymyksiin vastaamista Vaalibotin käyttäjän silmille vyörytetään useiden minuuttien ajan vahvasti politisoitunutta ja ohjaavaa argumentaatiota sekä videosisältöä koskien muun muassa translakia, vihapuhetta ja ilmastonmuutosta.

”Valtion rahoittaman Ylen pitäisi olla puolueeton”

Selkälän mielestä Yle Kioskin vaalibotti ei täytä luotettavan kyselyn reunaehtoja. Erityisen ongelmallisena Selkälä näkee vaalibotin translakihanketta tyrkyttävän sisällön. Selkälän mukaan translaista annettu taustatieto esittää asiasta vain yhden puolen.

Yliopistonlehtori Selkälän mukaan hyvässä vaalikoneessa esitetään samaan aihepiiriin liittyen useita väittämiä. Ylen vaalibotti kuitenkin ohjaa härskisti käyttäjää punavihreään suuntaan.

– Valtion rahoittaman Ylen pitäisi kuitenkin olla puolueeton, Selkälä moittii.

SUOMEN UUTISET