Sähkön saatavuuden turvaamiseksi nykyisessä tilanteessa on suunniteltu suoritettavan sähkökatkoja. Kiertävät sähkökatkot on suunniteltu toteutettavaksi muun muassa niin, että sähkölaitokset avaavat sähköasemilta jotkin etukäteen päätetyt katkaisijat, jotka pimentävät takanaan olevan sähköverkon. Perussuomalaisten kansanedustajat Petri Huru ja Vilhelm Junnila jättivät asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille.

– Tämä on aika raaka tapa, sillä pimennyksen piiriä on tässä mallissa vaikea rajata niin, että katkon piiriin ei päädy myös yhteiskunnan kannalta tärkeitä kohteita, kuten esimerkiksi tietoliikenneyhteydet, Petri Huru kertoo.

Älyominaisuuksia hyödyntäen katkot voisi rajata paremmin

Sähköverkkojen älykkäitä ominaisuuksia hyödyntäen katkot voitaisiin tehdä toisin eli ohjaamalla suoraan etäohjattavia sähkömittareita, joihin on eri puolilla maata investoitu.

– Näin saataisiin katkottavat kohteet rajattua hyvinkin tarkasti, ja esimerkiksi kerrostaloihin voitaisiin jättää huoneistojen pimentämisen yhteydessä ns. talosähköt päälle, jolloin ketään ei jäisi hisseihin jumiin ja esimerkiksi kaukolämpö ei aiheuttaisi vaaratilanteita lämpimän veden säädön mennessä pimeäksi, Huru jatkaa.

Myös takaisinkytkentää voitaisiin rakentaa portaittain, jolloin muuntajien kytkeytymisestä verkkoon ei aiheutuisi sysäysvirtapiikkejä, jotka pahimmassa tapauksessa saattavat aiheuttaa laiterikkoja ja sähköasemien suojauksen laukeamista.

Joustokuluttajille halvempaa sähköä

Edustajat esittävät ns. joustokuluttajamallia, jota voisi soveltaa myös niin, että joustokuluttajiksi ilmoittautuneet saisivat sähkölle alhaisemman hintakaton. Joustokuluttajaksi ilmoittautuminen tarkoittaa suostumusta vapaaehtoisesti sähkökatkoksen piiriin, mikäli sähköpula iskee.

– Joustovara-ajatusta voi soveltaa myös myöhemminkin ja luoda siitä tuotteen, jossa halvempaa energiaa vastaan kiinteistö suostuu toimimaan joustovarana, ja tällä voidaan estää kalliin tai saastuttavan varavoiman käynnistäminen sekä kalliin ulkomailta hankittavan sähkön ostaminen. Parhaassa tapauksessa voidaan lisäksi vähentää säätövoiman investointitarpeita, Vilhelm Junnila kommentoi.

– Mallissa olisi myös se hyöty, että katkon aikana pelastuslaitos tai poliisi voisi pyytää sähkön palauttamista johonkin yksittäiseen kohteeseen osoitteen perusteella, jos tilanne sitä vaatii. Sähköverkkojen älykkäitä ominaisuuksia hyödyntämällä saataisiin rajattua myös puhelin- ja tietoliikenneverkon tukiasemat katkojen ulkopuolelle, jolloin tiedonkulku pysyy häiriöttömänä, joka on tärkeää sähkökatkojen aikana, jotta voidaan turvata esimerkiksi hätäpuheluiden soittaminen, Junnila jatkaa.

Suomen Uutiset