Oulun käräjäoikeus langetti viime viikolla 31-vuotiaalle ulkomaalaistaustaiselle miehelle ehdollisen neljän kuukauden vankeusrangaistuksen. Tuomio tuli neljästä pahoinpitelystä sekä huumausainerikoksesta. Huomiota tapauksessa herättää se, että kyseisen, suomen kieltä taitamattoman miehen edellinen tuomio tuli heinäkuussa, jolloin hänet tuomittiin törkeästä lapsenraiskauksesta seitsemän vuoden vankeusrangaistukseen.

Ulkomaalaistaustaisen 31-vuotiaan miehen tuoreessa tuomiossa on kyse neljästä vuosina 2020-2021 tapahtuneesta pahoinpitelystä Oulussa ja Vantaalla. Huumausainerikos, jossa kyse oli suuren marihuanamäärän hallussapidosta, on viime vuoden joulukuulta.

Syytteiden teonkuvauksista ilmenee, että 31-vuotias on muun muassa pahoinpidellyt ravintolan järjestyksenvalvojan Oulussa. Pahoinpitely on ollut raaka, sillä 31-vuotias mies löi järjestyksenvalvojaa nyrkillä oikeaan silmäkulmaan, jonka voimasta uhrin hampaat iskeytyivät yhteen ja etuhampaasta lohkesi pala irti. Pahoinpitely oli seurausta suunsoittotilanteesta alkaneesta ja siitä eskaloituneesta ravintolatappelusta, jossa järjestyksenvalvoja oli ensiksi pyrkinyt suojaamaan toista ravintolan asiakasta.

Tapahtumat etenivät sekavasti, koska tilanteeseen oli osallisena useita henkilöitä. Todistajan kertomuksesta kuitenkin ilmenee, että hän näki maahanmuuttajataustaisen miehen lyövän nyrkillä suoralla kädellä järjestyksenvalvojaa.

Käräjäoikeus katsoi 31-vuotiaan miehen menetelleen teonkuvauksessa selostetulla tavalla

Tulkkia tarvittiin

Käräjäoikeuden tuomiosta käy ilmi, että 31-vuotias ulkomaalaistaustainen mies ei puhu suomea, sillä jutun esitutkinnassa hän on tarvinnut tulkkia, koska on kertonut tapahtumista arabian kielellä.

Lyömisen motiivi ei käy ilmi, koska 31-vuotias kertoi olleensa ”tosi kännissä” ja kuulleensa vasta seuraavana päivänä tuttaviltaan, mitä oikein oli tapahtunut. Hivenen ristiriitaisesti mies kuitenkin oli myöntänyt, että ”tiesi mitä teki”.

Vaikka miehen tosiasialliset muistikuvat tapahtumista ovat kertomuksen perusteella olleet heikot, myös käräjäoikeus katsoi, että väkivalta oli tahallista, eikä mikään viitannut siihen, että 31-vuotias olisi kertonut tapahtumista tosiasioita vastaamattomasti.

Toinen pahoinpitelyn uhri oli nainen

Kolme muuta pahoinpitelyä kohdistuvat naiseen, joka joutui 31-vuotiaan miehen väkivallan kohteeksi junamatkalla Oulusta Helsinkiin sekä kahdessa yksityisasunnossa.

Teonkuvauksen mukaan 31-vuotias on muun muassa tehnyt ruumiillista väkivaltaa uhrille lyömällä ja potkimalla junassa sillä seurauksella, että uhrin kasvot turposivat ja niihin ilmaantui mustelmia. Lisäksi 31-vuotias on tehnyt omassa asunnossaan ruumiillista väkivaltaa uhrille tönimällä sekä uhrin asunnon ovella, jossa uhri kaatui porraskäytävään.

Käräjäoikeus katsoi myös näiden teonkuvausten osalta 31-vuotiaan miehen menetelleen teonkuvauksien selostuksen mukaisesti ja syyllistynyt niihin rikoksiin joista hänelle vaadittiin rangaistusta.

31-vuotiaan miehen selitykset pahoinpitelyistä ovat vaihtelevia. Kertomansa mukaan hän ei joko muista tapahtumia tai ei halunnut puhua niistä. Yhden pahoinpitelyn hän kiisti, mutta siitä ei käräjillä ollut hänelle apua.

Huumausainerikos tuli verrattain ison marihuanamäärän hallussapidosta. 31-vuotiaalla miehellä oli hallussaan 291 grammaa marihuanaa, minkä syyttäjä katsoi viittaavan siihen, että ainetta oli tarkoitus levittää. Käräjäoikeus katsoi myös levittämistarkoituksen näytetyksi, sillä 31-vuotias oli tarjonnut huumetta eteenpäin. 31-vuotiaan miehen kertomuksen mukaan marihuana auttaa häntä poistamaan stressiä.

Tuomittiin myös maksamaan korvauksia

Oulun käräjäoikeus langetti viime viikolla 31-vuotiaalle miehelle rikoksista ehdollisen neljän kuukauden vankeusrangaistuksen. Käräjäoikeus toteaa, että aikaisempi rikollisuus ei kyseessä olleiden tekojen aikaan edellytä vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

Syyksi luettujen rikosten lukumäärä ja laatu huomioon ottaen käräjäoikeus on harkinnut tuomiolauselmasta ilmenevän yhteisen rangaistuksen oikeaksi.

31-vuotias mies velvoitettiin lisäksi korvaamaan 80 euroa rikosuhrimaksua, 20 euroa valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulua, euroa sekä todistelukustannuksia 444 euroa. Pahoinpitelyn kohteeksi joutuneelle ravintolan järjestyksenvalvojalle 31-vuotias mies velvoitettiin korvaamaan 600 euroa kivusta ja särystä, sekä vajaat 900 euron oikeudenkäynti- ja selvittelykulut.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Taipumusta pahuuteen

Arabian kieltä puhuvalla 31-vuotiaalla miehellä on taipumusta piittaamattomuuteen ja pahuuteen, sillä hänellä on allaan vain muutama kuukausi sitten langetettu aikaisempi tuomio törkeästä lapsenraiskauksesta. Kyseisestä rikoksesta tuomitaan se, joka syyllistyy törkeään raiskaukseen ja samalla törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Tuomiossa oli kyse tapahtumista vuosilta 2021-2022, jolloin arabiaa puhuva mies yhdessä kahden muun miehen kanssa osallistui alaikäisen nuoren raiskaamiseen.

Tuomion mukaan arabiaa puhuva mies houkutteli ja suostutteli uhrin sukupuoliyhteyksiin antamalla tälle rahaa ja huumetta. Miehen syyksi luettuun törkeään lapsenraiskaukseen sisältyi lisäksi törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö siten, että hän oli useilla eri kerroilla sukupuoliyhteydessä asiaomistajan kanssa. Sukupuoliyhteydet olivat suojaamattomia ja osa niistä oli kovakouraisia aiheuttaen asianomistajalle kipua. Lisäksi tuomio tuli myös pahoinpitelystä, koska uhria kuristettiin.

Arabiaa puhuva mies sekä muut miehet kiistivät syyllistyneensä rikoksiin, mutta kiistäminen ei heitä auttanut. Miehet tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin. 31-vuotias arabiaa puhuva mies tuomittiin seitsemän vuoden vankeusrangaistukseen.

SUOMEN UUTISET