Perussuomalaiset tyrmää humanitaarisen viisumin, jota Suomen hallitus on hiljaisuudessa valmistellut. Humanitaarisella viisumilla käytännössä kuka tahansa pääsisi Suomeen hakemaan turvapaikkaa, eikä maasta enää tarvitsisi poistua.


Hallituksen piilossa valmistelemasta humanitaarisesta viisumista tihkuu lisää tietoa. Suomen Uutisten käsiinsä saamasta ulkoministeriön esiselvityksestä käy ilmi, että humanitaarisen viisumin myöntämiseen ei liity viisumin saaneelle velvollisuutta palata lähtömaahan.

Näin ollen viisumi on myönnetty yhdensuuntaista matkaa varten, joten käytännössä se tarkoittaa myönteisen oleskelulupapäätöksen tekemistä ilman oleskelulupahaastattelua.

Vihervasemmiston pakkomielle

Humanitaarisen viisumin valmistelu käynnistyi viime syksynä eduskunnassa, vihervasemmistoa edustavien kansanedustajien toimenpidealoitteella, jossa humanitaarista viisumia perustellaan muun muassa vetoamalla ”vastuuseen”:

Kansainvälisen yhteisön on kannettava vastuu hädänalaisista ihmisistä. Ennen kaikkea on luotava turvallisia reittejä maasta poistumiseen. Yksi varteenotettava työkalu olisi humanitaarisen viisumin käyttöönotto.

Toimenpidealoitteesta käy ilmi, että humanitaarinen viisumi löysentäisi entisestään Suomeen maahantulon edellytyksiä, muun muassa hyödyntämällä Suomessa jo olevia maahanmuuttajia. Käytännössä kyseessä olisi jälleen yksi turvapaikkarallia ja haittamaahanmuuttoa kiihdyttävä uudistus lisää.

Humanitaarisen viisumin voisi myöntää myös Suomessa jo oleskelevien henkilöiden sukulaisille, mikä helpottaisi perheenyhdistämisiä.

Vihreille pettymys rajalakiasiassa – hallitukselta vastalahja

Perussuomalaiset tyrmää humanitaarisen viisumin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vierittää vastuuta hallituspuolue keskustalle, joka näyttää hyväksyvän hallituksessa kaikki vihreiden pyrkimykset helpottaa Suomeen kohdistuvaa haittamaahanmuuttoa.

Perussuomalaiset sai kesällä lakiin läpi pitkäaikaisen vaatimuksensa siitä, että itäraja voidaan vihamielisen hybridivaikuttamisen tapahtuessa sulkea kokonaan, eikä ratkaisu ollut vihervasemmistolle mieleen.

Humanitaarisesta viisumista on toki jo aiemmin saatu viitteitä aikaisemmissa vihervasemmistohallituksen järjettömissä maahanmuuttopoliittisissa esityksissä, mutta ei liene sattumaa, että hanketta edistetään juuri nyt.

Purra arvioi, että humanitaarinen viisumi on hallitukselta eräänlainen kompensaatio vihreiden kokemalle poliittiselle tappiolle.

– Tajusivatko demarit ja keskusta edes, missä vihreät onnistuivat taas? Kyseessä oli todennäköisesti vastalahja siitä, että vihreät joutuivat nöyrtymään perussuomalaisten edistämien rajapykälien kohdalla, Purra sanoo.

Selitykset keksitään aina

Viisumia on äskettäin perusteltu sillä, että viisumilla voitaisiin taata vaikkapa Venäjällä vainotun toisinajattelijan turvallinen matka Suomeen esimerkiksi turvapaikan hakemista varten. Purra pitää perustelua sumutuksena.

– Se on tietysti hallituksen tyylin mukaista, eli aina selitykset keksitään. Totta kai venäläisiä toisinajattelijoita voitaisiin auttaa myös muilla tavoilla kuin keksimällä uusi viisumi, joka mahdollistaa kenen tahansa, mistä päin maailmaa tahansa tulemisen Suomeen hakemaan turvapaikkaa. Jokainen tietää, että sen jälkeen voi jäädä Suomeen, Purra sanoo.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa Lappeenrannassa eilen Purra totesi, että humanitaarinen viisumi ei kelpaa perussuomalaisille millään ehdoilla.

Perussuomalaisten keskeisenä tavoitteena on humanitaarisen maahanmuuton lopettaminen kokonaan.

Suomi muuttuisi Maailma kylässä -festivaaliksi

Kansanedustaja Mari Rantanen toteaa sarkastisesti, että humanitaarisen viisumin myötä Suomesta tulisi käytännössä Maailma kylässä -festivaali. Rantanen kuvailee viisumihanketta täydellisen pimeäksi.

– Tätä ei pidä missään nimessä tehdä. Suomi on jo talouskriisissä ja energiakriisissä, joten tänne ei pidä haalia ulkomailta enää yhtään lisää väkeä, sille on syynsä, miksi muissakaan Pohjoismaissa – edes Ruotsissa – ei ole tällaista mahdollisuutta.

Rantanen viittaa esiselvitysasiakirjaan, jossa on lueteltu pitkä litania erilaisia perusteita, joilla humanitaarinen viisumi voitaisiin myöntää. Lista on niin pitkä, että käytännössä viisumi voitaisiin myöntää kenelle tahansa hakijalle sekä lisäksi heidän perheenjäsenilleen.

Eräänä tarpeena, johon humanitaarisella viisumilla vastattaisiin, olisi ulkomailla asuvat pitkäaikaissairaat. Käytännössä Suomeen voisi siis tulla maailmalta sairastamaan. Rantanen tyrmää hankkeen.

– Jo ensi talvena täällä tekee taloudellisesti tiukkaa pitää edes asuntoja lämpimänä. Suomella ei ole resursseja toimia koko maailman sosiaalitoimistona.

SUOMEN UUTISET