Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on laatinut toimenpidealoitteen, jossa hän ehdottaa hallitukselle kissojen rekisteröinnin ja tunnistusmerkinnän säätämistä pakolliseksi eläinsuojelulainsäädännön uudistuksen yhteydessä.

Eläinten päivää vietettiin taas 4. lokakuuta, joten Ritva ”Kike” Elomaan mielestä on nyt erittäin sopiva hetki nostaa eläinten oikeuksiin liittyvä epäkohta esille.

– Eläinsuojelulainsäädännön uudistamisen yhteydessä on kaavailtu rekisteröintipakkoa koirien osalta. Rekisteröintiin ja tunnistusmerkintään liittyvän uudistuksen tulisi koskea myös kissoja, koska niidenkin oikeuksia on vaalittava. Nyt laajemman lakiuudistuksen yhteydessä olisi luonteva paikka tehdä kissojen rekisteröinnistä pakollista.

Merkitseminen pelastaa eläimiä

Tunnistusmerkintä ja rekisteröintipakko olisi suuri edistysaskel kissojen hyvinvoinnille. Käytännössä tunnistusmerkintä toteutettaisiin siruttamalla kissat. Elomaa näkee uudistuksessa lukuisia hyviä puolia.

– Tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin lisääminen edistäisi esimerkiksi löytöeläinten päätymistä takaisin omistajilleen. Lisäksi se vaikeuttaisi laitonta eläinkauppaa sekä vähentäisi eläintenpitoon liittyviä väärinkäytöksiä.

– Merkitseminen on ennaltaehkäisevää eläinsuojelua, kun löytöeläimet saadaan tehokkaasti takaisin omistajilleen. Nykyistä laajamittaisempi eläinten merkitseminen säästäisi myös eläinsuojelun resursseja ja pelastaisi vuosittain monen eläimen hengen, Elomaa muistuttaa.

Vastuullista eläintenpitoa

Lemmikkien merkitseminen ja rekisteröinti kaupanteon yhteydessä rajoittaa osaltaan pentutehtailua ja laittomia salakuljetuksia.

– Pentutehtailu ja salakuljettaminen ovat suuren mittaluokan ongelma varsinkin koirien ja kissojen kohdalla. Laiton eläinkauppa on merkittävä tulonlähde järjestäytyneelle rikollisuudelle, joten rekisteröintipakko tehostaisi muiden hyötyjen lisäksi rikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa, Elomaa korostaa.

– Ennen kaikkea rekisteröinti ja tunnistusmerkintä edistäisi vastuullista eläintenpitoa ja lisäisi myös eläinten omistajien sitoutumista lemmikkeihinsä. Hallitsemattomasti kasvavat kissapopulaatiot ovat Suomessa suuri ongelma. Tämän taustalla on leikkaamattomat kissat, jotka lisääntyvät holtittomasti. Jos rekisteröinti ja merkitseminen olisivat pakollisia ei voitaisi enää tuosta vain ottaa kissoja kasapäin lemmikeiksi ja ehkä entistä useampi leikattaisiinkin. Tämä olisi valtava harppaus kissojen oikeuksille Suomessa, Elomaa päättää.

SUOMEN UUTISET