EU:n sisäministerit eivät edenneet Euroopan komission esittämästä turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta. Diplomaattilähteiden mukaan tämä johtui pandemian vuoksi pidetystä videokokouksesta.

Sen sijaan ministerit muovasivat julkilausuman, jossa korostettiin terrorismin vastaista taistelua, tiukempaa unionin ulkorajavalvontaa ja radikaalien tekstien poisvetoa sosiaalisesta mediasta.

Politico havaitsi, että ministerit olivat karsineet rajulla kädellä viittaukset islamin uskoon ja muslimeihin. Monet sisäministerit pitivät Ranskan ja Itävallan luonnosta liian tuomitsevana. Esimerkiksi luonnoksen kappale ”uskonvapaus, islam ja islamismin vastainen taistelu” typistyi vain ”uskovapaudeksi”.

Toiveajatteluna eurooppalaiset imaamit

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel haluaisi EU:n rahoittavan eurooppalaisten imaamien koulutuksen. Ongelmana pidetään sitä, että Euroopan ulkopuolelta tulevat imaamit tukeutuvat saarnoissaan oman kotimaansa kulttuuriin. Eurooppalaisuus jää helposti jopa kokonaan identiteetin luonnin ulkopuolelle.

Eurooppalaisia imaamikouluja on yritetty pystyttää. Ne ovat kaatuneet hakijamäärien vähyyteen. Pariisin suuren moskeijan rehtori kertoo Michelin ajatuksen olevan jalo, mutta toteuttamiskelvoton.

Tiukempaa rajavalvontaa

Ministerit haluavat tehokkaampaa ulkorajavalvontaa. Ministerien mukaan viranomaisten tulee tietää, ketkä Schengen-alueelle saapuvat ja ketkä sieltä lähtevät.

Ministerit vähentäisivät terroriuhkaa luomalla parempia suhteita erityisesti niihin kolmansiin maihin, joihin rikolliset ja terroriuhan muodostavat voisi palauttaa.

Siirtolaissopimusta tuskin tänä vuonna

Euroopan komissio on esittänyt, että jäsenmaat voisivat osallistua turvapaikanhakijoiden jyvityksen sijaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautukseen.

Palautusten toteuttaminen voi tosin onnistua heikosti pieneltä jäsenmaalta. Onnistuminen vaatisi rutkasti diplomaattisuhteita – ja pienillä jäsenmailla harvoin on tällaisia paukkuja käytettävänään.

Sisäministerit eivät saaneet siirtolaissopimukseen edistystä ja tätä tuskin tapahtuu tämän vuoden aikana. Saksan puheenjohtajuuskausi päättyy vuoden lopussa ja diplomaattilähteet ovat arvelleet Saksan puheenjohtajuuden olevan kriittisen tärkeää kiistanalaisen siirtolaispaketin läpimenossa.

Henri Alakylä