Perussuomalaisten mielestä valtiovallan tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin turvata se, että Suomessa ihmiset saavat työstään sellaista palkkaa, jolla tulee toimeen. – Postin tapauksessa näimme, että työehtosopimuksen noudattaminen ei ratkaise matalapalkkaongelmaa, koska TES:n mukaan on mahdollista teettää työtä tuhannen euron kuukausipalkalla. Sellaisella palkalla kukaan ei tule toimeen, Halla-aho sanoi tänään MTV:n haastattelussa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi aamulla Postin työehtokiistaa ja pitkäksi venynyttä, tänään päättynyttä lakkoa MTV:n Huomenta Suomen tv-haastattelussa.

Halla-ahon mukaan Postin tapaus on tuonut pintaan ongelman, joka on varsin laaja matalapalkkasektoreilla.

– Meillä on tällä hetkellä työmarkkinoilla rajattomasti saatavilla sellaista työvoimaa, joka on valmis tekemään työtä millä tahansa palkalla. Se antaa Postin kaltaisille henkilöintensiivisille yrityksille mahdollisuuden hakea kustannusleikkauksia nimenomaan ruohonjuuritason työntekijöiden palkoista.

TES-kikkailu aina mahdollista

Perussuomalaiset ovat puhuneet paljon kolmansista maista matalapalkka-aloille saapuvasta työvoimasta.

– Yleensä vasta-argumenttina esitetään, että Suomessa kaikki työskentelevät TES:n mukaan. Postin tapauksessa kuitenkin näimme, että työehtosopimuksen noudattaminen ei ratkaise matalapalkkaongelmaa, koska TES:n mukaan on mahdollista teettää työtä tuhannen euron kuukausipalkalla. Tosiasiassa sellaisella palkalla kukaan ei tule toimeen.

Halla-aho sanoi, että perussuomalaisten mielestä valtiovallan tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin turvata se, että Suomessa ihmiset saavat työstään sellaista palkkaa, jolla täällä tulee toimeen. Halla-aho myös muistutti, että TES:n kanssa on mahdollista ”kikkailla” loputtomasti.

– TES ja minimipalkat ovat toimivia ratkaisuja tilanteessa, jossa ihmisillä on kokopäiväistä työtä, mutta niiden kanssa on myös mahdollista kikkailla loputtomiin esimerkiksi tekemällä ihmisistä osa-aikaisia tai tekemällä heistä yrittäjiä ja ostamalla heiltä palveluja, vaikka he olisivat tosiasiallisesti työsuhteessa.

– En syytä tilanteesta niitä ihmisiä, jotka ovat valmiita tulemaan Suomeen töihin kurjalla palkalla. Heillä on selkeä motiivi tehdä se, koska ottamalla vastaan työn, he saavat Suomesta oleskeluluvan ja pääsevät suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Syytän tässä poliittisia päätöksentekijöitä, jotka ovat luoneet tällaisen tilanteen, ja jota tilannetta heillä (poliittisilla päätöksentekijöillä) ei ole aikomustakaan korjata.

Ei luottamusta ministeri Paateroon

Halla-aholta kysyttiin näkemystä valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Sirpa Paateron (sd.) toiminnasta. Halla-aho vastasi, että hän ei voi tietää, mitä Posti-kiistan kulisseissa on oikeasti tapahtunut, koska Paateron tarina on muuttunut jo moneen kertaan.

– Hän ei mielestäni ole esiintynyt kovin luottamusta herättävällä tavalla, Halla-aho sanoi Paaterosta.

Hän jatkoi, että perussuomalaisilla ei ole tällä hetkellä paljoa luottamusta myöskään pääministeri Antti Rinteen (sd.) toimintaan. Halla-ahon mukaan myös äänestys luottamuksesta voisi tulla kyseeseen.

– Haluaisin silti kiinnittää enemmän huomiota laajaan ongelmaan, josta yksi osa on se, että Posti kilpailee yksityisten yritysten kanssa niiden yritysten omilla säännöillä. Vaikka Posti on julkista palvelua tuottava laitos, yhtiön johdolle on luotu voimakkaat kannustimet tehdä voittoa hinnalla millä hyvänsä, tässä tapauksessa henkilöstön kustannuksella.

Saatavuusharkinnan porsaanreikiä tukittava

Halla-ahon mukaan lainsäädännöllä ei voida täysin ratkaista tilannetta, jossa ihmisillä teetetään halvalla osa-aikaista työtä niin, etteivät he tule toimeen palkallaan.

– Tehokas keino estää palkkojen polkemista suorittavan työn sektorilla on se, että esimerkiksi tukitaan porsaanreikiä saatavuusharkinnassa niin, että Suomeen ei pääse töihin, jos siitä työstä ei saa sellaista palkkaa, jolla ihminen pystyy lähtökohtaisesti elättämään itsensä.

SUOMEN UUTISET