Euroopan parlamentin jäsen Jussi Halla-aho on tänään jättänyt Euroopan komissiolle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii suhteellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden huomioimista vihapuheen ja valeuutisten ehkäisyssä.

Euroopan komissio on vaatinut sosiaalisten medioiden yhtiöitä kiristämään moderointilinjaansa, jotta unionitason vihapuhelainsäädäntöä ei tarvittaisi. Saksassa on taas juuri tullut voimaan sosiaalisen median vihapuhelaki, jonka nojalla sosiaalisen median yhtiöitä voidaan tuomita jopa 50 miljoonan euron sakkoihin, jos vihapuhetta tai valeuutisia ei poisteta määräajassa.

– On ollut havaittavissa kehitys, jossa valtavirrasta poikkeavat kansallismieliset tai konservatiiviset äänenpainot leimataan vihapuheeksi, vaikka ne eivät millään muotoa olisi uhkaavia tai panettelevia sisällöltään. Valeuutisiksi taas on väitetty valtavirtamedioiden uutissisällöistä suoritettuja faktantarkistuksia, jotka on tehty pienen budjetin uutiskanavilla. Yhteiskunnallisen koheesion säilyttämiseksi sananvapauden rajoittamiseen on aina suhtauduttava äärimmäisellä harkinnalla ja varovaisuudella, Halla-aho toteaa.

– Tämän ajan suurimmat haasteet, kuten maahanmuutto ja islamilainen terrorismi, eivät ole ratkaistavissa hiljentämällä niistä käytävää kansalaiskeskustelua. Poliitikkojen ja viranomaisten ankarakin kritiikki on sallittava tai muuten otamme askelia epädemokraattisen yhteiskunnan suuntaan.

Halla-ahon mielestä komission olisi syytä avata EU:ssa keskustelua vihapuheen ja valeuutisten torjunnan ehkäisyn suhteellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, jotta edellämainittujen nimikkeiden perusteella ei tarpeettomasti rajoitettaisi sananvapautta ja avointa kansalaiskeskustelua.

SUOMEN UUTISET