Hallituksen esitys ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyvään lakiin on ollut hallintovaliokunnan käsittelyssä. Esityksellä pyrittiin siihen, että jatkossa ihmiskaupan uhrien auttaminen ja rikosprosessi erotettaisiin toisistaan. Esityksen seurauksena uhrin tunnistaminen kuitenkin vaikeutuu. Perussuomalaiset esitti lain hylkäämistä, jota kokoomus kannatti.

– Ihmiskauppa on äärimmäisen vakava ilmiö ja sitä tulee torjua ennaltaehkäisevästi kaikin mahdollisin keinoin. Perussuomalaisten tahtotila on, että rikosvastuu toteutuisi tehokkaammin tällaisissa rikoksissa. Näihin asioihin ei hallituksen esityksellä päästä. Itse asiassa hallitus on toimillaan luonut ja luo edelleen ihmiskaupan kaltaiselle rikollisuudelle parempaa toimintaympäristöä helpottaessaan maahanmuuttoa kaikin mahdollisin keinoin, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mari Rantanen linjaa.

Asiantuntijoilta kritiikkiä

Asiantuntijoiden mukaan hallituksen esittämät lakimuutokset jäävät kokonaisuutena varsin irrallisiksi. Keskusrikospoliisin mukaan ihmiskaupan torjuntaa tulisi edistää muiden lainsäädäntöhankkeiden, kuten poliisin rikostiedustelun yhteydessä. Keskusrikospoliisi huomauttaa myös lainsäädännön eroavuuksista muiden Pohjoismaiden kanssa, joiden myötä Suomi saattaa näyttäytyä ihmiskaupan kannalta houkuttelevampana maana.

– Hallituksen esitys toteutuessaan lisäisi ihmiskaupan suuntautumista Suomeen ja ihmisten hakeutumista auttamisjärjestelmän piiriin. Emme kaipaa lisää houkuttelevuustekijöitä kansainväliselle rikollisuudelle tai maahanmuuttojärjestelmän hyväksikäytölle, kansanedustaja Mauri Peltokangas sanoo.

Väylä oleskeluluvan saamiselle

Ihmiskaupan auttamisjärjestelmän tilastoista vuodelta 2021 ilmenee, että 61 prosenttia auttamisjärjestelmään päässeistä on taustaltaan turvapaikanhakijoita. Auttamisjärjestelmän piiriin päässeiden yleisimmät kansalaisuudet ovat Irak, Somalia ja Afganistan.

Suomen järjestelmään hakeutuvien taustamaissa on merkittävä ero muihin EU-maihin nähden. Huomattavaa on, että auttamisjärjestelmään on päässyt lukuisia vailla oleskeluoikeutta olevia. Määrän voi odottaa jatkossa vain nousevan.

– Kuinka paljon kyse on ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja kuinka paljon auttamisjärjestelmän hyväksikäytöstä oleskeluluvan saamiseksi? Me yritämme varmistaa, että kyse on 100 prosenttia auttamisesta ja 0 prosenttia hyväksikäytöstä, valitettavasti hallituspuolueet eivät ota tätä kuuleviin korviinsa, kansanedustaja Jenna Simula toteaa.

Ohituskaista sosiaali- ja terveyspalveluihin

Hallituksen esityksessä korostetaan ihmiskaupan uhrien erityisasemaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saajina, jonka vakiintunut tulkinta erityisaseman merkityksestä palveluiden järjestämiseen tarkoittaa asiakkaalle jopa oikeutta julkisesti maksettujen yksityisten sotepalveluiden käyttämiseen.

Perussuomalaiset pitävät tilannetta täysin mahdottomana yhdenvertaisuuden turvaamisen näkökulmasta.

– On aivan käsittämätöntä, että hallitus on luomassa ohituskaistaa ulkomaalaisille tilanteessa, jossa sotepalvelut ovat ruuhkautuneet eikä edes omille kansalaisille riitä lääkäriaikoja, saati mahdollisuutta käyttää yksityisiä palveluja jonojen ohi. Emme ole valmiit hyväksymään suomalaisia syrjivää esitystä, Rantanen perustelee.

SUOMEN UUTISET