Tällä hetkellä ei sotilasrikosten estämistä ja paljastamista säädetä nimenomaisesti minkään tietyn tahon tehtäväksi. Voimassa olevan lain mukaan Pääesikunnan tehtävänä on vain sotilasrikosten selvittäminen. Sotilasrikosten estämistä ja paljastamista ei ole siis säädetty myöskään poliisin tehtäväksi.

Perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen puolustusvaliokuntavastaava Jari Ronkainen pitää nykytilaa kestämättömänä.

– Hallituksen esitys toisi mukanaan ennaltaehkäisemisen. Tässähän puhutaan maanpuolustusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten estämisestä ja paljastamisesta. Yhä vaikeammin ennustettavassa maailmassa tällaisten rikosten ennaltaehkäiseminen on erittäin tärkeää, Ronkainen sanoo.

– Esitys myös selkeyttäisi, minkä viranomaisen tehtäviin nämä tällaiset tehtävät kuuluvat. Ja kun on varmasti niin, että sotilasrikosten estämiseen ja paljastamiseen liittyvät rikostorjuntatoimenpiteet edellyttävät Puolustusvoimien toiminnan erityispiirteiden tuntemista, niin totta kai Pääesikunnan rikostorjuntatehtäviä hoitavilla virkamiehillä on parhaat edellytykset suorittaa näitä tehtäviä.

Esimerkiksi poliisilta ei sinänsä haluta viedä mitään pois.

– Ei tässä kuitenkaan haluta rajoittaa poliisin rikostorjunnan yleistoimivaltaa, ja poliisilla olisi edelleen aina oma-aloitteisesti oikeus ottaa rikostorjuntatoimenpide suoritettavakseen.

Luulisi kelpaavan vasemmistollekin

Uuden lain myötä Pääesikunnan toiminnan laillisuutta valvottaisiin kuten vaikka suojelupoliisin toimia valvotaan jo nyt, kertoo Ronkainen.

– Puolustusvoimien rikostorjuntatehtävien valvontaa koskevaa sääntelyä tehostettaisiin siten, että tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoisi myös sotilastiedusteluviranomaisten suorittamaa sotilaallisen maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistuvaan tiedustelutoimintaan ja sotilaalliseen maanpuolustuksen tarkoitusta vaarantavaan toimintaan liittyvien rikosten estämistä ja paljastamista.

Tämän valvonnan uskoo Ronkainen kelpaavan myös tovereille vasemmalla.

– Vasemmisto tuskin pillastuu, kun koppalakit kyttäävät toisiaan.

Samalle viivalle muiden Nato-maiden kanssa

Esityksen myötä Suomi olisi samalla viivalla myös kumppanimaiden kanssa tällaisiin rikoksiin liittyen.

– Tässä on myös kansainvälinen ulottuvuus. Kun teemme yhä enemmän puolustusyhteistyötä mm. Nato-kumppaniemme kanssa, on hyvä, että tätä yhtä rikollisuuden muotoa estetään ja tutkitaan meillä samaan tapaan kuin muuallakin.

Hallituksen esityksen voi Ronkaisen mukaan tiivistää melko lyhyeen:

– Tämän esityksen myötä sotilasrikosten estäminen ja paljastaminen tulee sen viranomaisen tehtäväksi, jolle se kuuluukin.

Suomen Uutiset