Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen kirjoittaa EU:n painostavan Facebookia ”bannaamaan” toisinajattelevia käyttäjiä.

– Monet henkilöt ovat joutuneet Facebookin bannaamiksi viime aikoina. Jopa useamman vuoden vanhoja päivityksiä on käytetty perusteluina banneille. Kyse on vakavasta asiasta. Erityisen vakavan asiasta tekee se, että monet bannatuista henkilöistä ovat ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa, Immonen kirjoittaa Facebookissa.

EU uhannut Facebookia sanktioilla

Immosen mielestä kyse ei ole selvästikään sattumasta. Bannaaminen näyttää järjestelmälliseltä, ja se kohdistuu vahvasti kansallismielisiin.

– On varauduttava siihen, että vaaleja kohti mentäessä bannaamisesta tulee entistä järjestelmällisempää, kun poliittinen vastapuoli alkaa tehtailla työkseen ilmiantoja Facebookille.

– Sopii kysyä, onko kyse ulkomaisen tahon pyrkimyksestä vaikuttaa Suomen vaaleihin. Yrittääkö Facebook banneja jakamalla vaikuttaa Suomen vaalitulokseen? Itse näen, että suurin syyllinen tilanteeseen on Euroopan unioni, joka on uhannut Facebookia sanktioilla, mikäli se ei poista ”vihapuheeksi” mahdollisesti luokiteltavissa olevaa sisältöä ja bannaa ”vihapuhujia”.

Bannataan ihan vain varmuuden vuoksi

Immonen huomauttaa, että bannia on tullut täysin asiallisistakin päivityksistä.

– Sanktioiden pelossa Facebook selvästi poistaa materiaalia ja bannaa käyttäjiä ihan vain varmuuden vuoksi.

– Mielestäni on täysin selvää, että EU pyrkii Facebookia painostamalla vaientamaan toisinajattelijat ja vaikuttamaan näin kansallisiin vaaleihin. Vaaliehdokkaiden ja muiden yhteiskunnallisesti aktiivisten käyttäjien bannaaminen alkoi vasta sen jälkeen, kun EU:n komissio ryhtyi uhkailemaan Facebookia sanktioilla, Immonen toteaa.

SUOMEN UUTISET