Yhä useampi nuori kokee Suomessa turvattomuutta ja epävarmuutta, eikä tulevaisuutta nähdä kovin myönteisenä. Tämä käy ilmi viime vuoden syyskuussa ilmestyneestä kirjasta Pelottaako? Nuoret ja turvallisuuden tulevaisuus.

Professorit Jarno Limnell ja Jari Rantapelkonen haastattelivat kirjaansa varten yli kahtasataa 18–30-vuotiasta nuorta. Haastattelututkimuksesta selvisi nuorten kaipaavan perinteisiä arvoja, kuten yhteiskunnan yhtenäisyyttä.

Kulttuurit pirskoutuvat, yhtenäisyys murenee

Nuoret kokevat kansan sisäisen yhtenäisyyden olevan murenemassa.

– Yhteiskunnan monikulttuuristuminen ja kulttuurinen pirstoutuminen vaikuttavat siihen, miksi Suomen kansan yhtenäisyys murenee. Mitä monikulttuurisemmaksi yhteiskunta kehittyy, sitä enemmän kansalaiset jakaantuvat omiin kulttuurisiin lokeroihinsa, perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen selittää ilmiötä.

Hallitsematon maahanmuutto huolestuttaa

Kirjassaan professorit yllättyivät nuorten näkemyksistä. He olettivat nuorten pärjäävän nyky-yhteiskunnan kiireessä ja digitaalisuuden kehityksessä. Professorien oletuksensa oli, etteivät nuoret olisi samalla tavalla huolissaan kansan jakaantumisesta.

– Kun itsekin keskustelen nuorten kanssa, heidän päällimmäiset huolensa tuntuvat liittyvän nimenomaan hallitsemattomaan maahanmuuttoon, yhteiskunnan monikulttuuristumiseen ja siihen, ettei Suomi ole enää yhtenäinen ja yhteisöllinen maa elää, Immonen kertoo.

Nuoret naiset seksuaalisen ahdistelun kohteena

Haastattelututkimuksen mukaan nuorten kokemat epävarmuustekijät jakaantuivat alueittain eri tavoin. Maan itäosassa Venäjää pidetään uhkana, kun taas Länsi- ja Pohjois-Suomessa maahanmuuton koetaan vaikuttavan eniten henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

– Monet nuoret näkevät arjessa maahanmuuton negatiiviset vaikutukset esimerkiksi kouluissa paljon lähempää kuin vaikkapa poliittiset päättäjät, jotka asuvat kaukana niiltä alueilta, joissa ongelmia ilmenee.

– Esimerkiksi seksuaalinen ahdistelu kohdistuu usein nuoriin naisiin, ja taas matkailevien nuorten parissa terrorismin uhka ovat paljon vahvemmin läsnä. Ei ole mikään ihme, että juuri nuoret kokevat turvattomuutta tulevaisuudesta, Immonen sanoo.

SUOMEN UUTISET