Syrjäytyminen ja huono-osaisuus kasautuvat. OECD:n selvityksen mukaan yli viidennes suomalaisista 20–24-vuotiaista miehistä on työttömänä eikä osallistu koulutukseen, varoittaa eduskunnassa perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Rami Lehto.

– Valitettavasti tämä kehitys ei ole ollut täysin tahatonta tai pelkästään olosuhteiden syytä. Hallituksen kuuluisa yhteinen arvopohja näkyykin muun muassa siinä, että vaikka nuorisoa kohtaan olette tehneet kovia leikkauksia, niin kuitenkaan miljardien yritystuista ja kaverikapitalismista ette ole olleet valmiita leikkaamaan.

Nuorista tulossa väliinputoajia

Lehto huomauttaa, että vaikka yleinen taloustilanne onkin nyt parantunut, nuorisotyöttömyys on pysynyt verrattain korkealla – lähes 25 prosentin tasolla.

– Hallituksen kielteiset toimet ja toisaalta toimettomuus ovat johtaneet siihen, että monista nuorista on tullut tai tulossa väliinputoajia. Meillä ei ole varaa nuorten laajamittaiseen syrjäytymiseen ja toivottomuuteen, minkä inhimillinen hinta ei ole edes rahalla mitattavissa.

Epävarmuus luo toivottomuutta

Perussuomalaiset muistuttivat vaihtoehtobudjetissaan, kuinka tärkeää on puuttua työttömyyteen ja estää sen muuttuminen rakenteelliseksi.

– 90-luvun laman karvas opetus oli, että rakenteellista työttömyyttä on hyvin vaikea saada laskuun edes pitkän nousukauden aikana. Hallituksen toimet nimenomaan nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ovat olleet riittämättömiä.

– Nuorten heikko asema työmarkkinoilla ja jatkuva epävarmuus luovat toivottomuuden ilmapiirin. Ja onkin turha ihmetellä, miksi syntyvyys laskee jyrkästi, kun perheen perustamiseen ei ole vakautta eikä taloudellisia edellytyksiä, Lehto toteaa.

Nuorten työehdot eivät ole ongelma

Hallituksen keskeinen tavoite on työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin. Perussuomalaiset kuitenkin näkevät, että tätä tavoitetta keppihevosena käyttäen ei tule polkea työntekijöiden työehtoja, eikä heikentää enää heidän hyvinvointiaan.

– Pk-yritykset ovat itse tunnistaneet suurimmiksi kasvun esteiksi osaavan työvoiman heikon saatavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmat sekä työn sivukulujen suuruuden. Hallituksen tulisi kuunnella yrityksiä ja varmistaa nuorille mahdollisuus hankkia työelämässä tarvittava koulutus, sekä pyrkiä purkamaan erityisesti pienimpien yritysten kannalta hankalaa ja lisäkustannuksia aiheuttavaa byrokratiaa, Lehto sanoo.

Lisäresursseja ammatilliseen koulutukseen

Perussuomalaiset ovat esittäneet vaihtoehtobudjetissaan hallitukselle useita keinoja, joilla voitaisiin konkreettisesti parantaa pienyritysten edellytyksiä työllistää.

– Olemme ehdottaneet Viron kaltaista verokannustinta kasvuyrityksille, jossa osingonjaon sijasta voisi sijoittaa tuottamansa voiton tulevaisuuteen palkkaamalla lisää henkilökuntaa ja panostamalla yrityksen kasvuun. Lisäksi esitämme arvonlisäverovelvollisuuden alarajan tuntuvaa korottamista.

– Haluamme lisätä resursseja ammatilliseen koulutukseen ja panostaa erityisesti oppisopimuskoulutukseen edistääksemme työkokemusta vailla olevien nuorten työllistymistä. Olemme esittäneet myös työtilimallia, joka helpottaisi yrittäjäksi ryhtymistä ja antaisi yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden työllistää itse itsensä, Lehto listaa.

Paras asiantuntemus paikallisella tasolla

Lehto painottaa, että perussuomalaiset ymmärtävät yrittäjyyteen liittyvät haasteet, mutta niitä ei ratkaista yksipuolisesti työehtoja polkemalla tai pitämällä väkisin kiinni saavutetuista eduista.

Perussuomalaiset katsovat, että panostamalla nuorten koulutusmahdollisuuksiin sekä purkamalla byrokratiaa saadaan Suomeen yritysmyönteinen toimintaympäristö, jossa yritysten kannattaa investoida ja palkata lisää työntekijöitä.

– Haluamme säilyttää työehtosopimusten yleissitovuuden, mutta työehtosopimuksissa ei tulisi liiaksi sitoa osapuolten käsiä. Paras asiantuntemus on aina paikallisella tasolla, ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tulisikin lisätä. Reilut työehdot, sekä osaava ja tyytyväinen henkilöstö ovat myös yrittäjän etu.

Saatavuusharkinnasta pidettävä kiinni

Perussuomalaiset ihmettelevät, mihin hallitus tähtää toimillaan.

– Samalla tavalla kuin olette ulkoistamassa sote-palveluntuotannon, olette ulkoistamassa myös nuorilta mahdollisuudet oikeudenmukaiseen kohteluun työelämässä ja kestäviin työuriin. Haluatteko luoda Suomeen kahdet työmarkkinat ja kurjistaa samalla nuorisomme tulevaisuudennäkymät?

Perussuomalaiset eivät halua tällaista kehitystä.

– Hallituksen tulee säilyttää työehtosopimusten yleissitovuus nykyisellään, eikä ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta tule luopua. Se vaikeuttaisi huomattavasti suomalaisen työvoiman työllistymistä, Lehto varoittaa.

– Te, hyvä hallitus, ratkotte ongelmia väärästä päästä ja samalla aiheutatte huomattavasti pahempia ongelmia tulevaisuudessa. Edellä olevan perusteella kannatamme nyt tehtyä ehdotusta epäluottamuslauseen antamisesta hallitukselle.

SUOMEN UUTISET