Perussuomalaisten kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Olli Immonen vaatii tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta lisätoimia puurakentamisen edistämiseksi.

Immosen mukaan Suomella on kaikki mahdollisuudet toimia puurakentamisen suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä maailmassa. Lisäksi puurakentamiseen panostamalla Suomi loisi kaivattua elinvoimaisuutta talouteen; yritysten kasvua, uusien innovaatioiden syntyä, uusia vientimahdollisuuksia sekä niiden myötä työllisyyden kasvua.

– Puurakentamisen hyödyt niin kosteusongelmien ennaltaehkäisyssä kuin ympäristöystävällisyydessä ovat jo yleisesti tiedossa. Nyt on vain ryhdyttävä aktiivisiin toimenpiteisiin puurakentamisen edistämiseksi, Immonen sanoo.

Puu on ilmastoystävällinen valinta

Yhä useampi omakotitalo rakennetaan tänä päivänä puusta, kuten esimerkiksi hirrestä. Puu on järkevä rakennusmateriaali, jonka kyky siirtää kosteutta ennaltaehkäisee erilaisia sisäilmaongelmia.

Ilmaston kannalta uusiutuva puu on rakennusmateriaalina hyvin ilmastoystävällinen, sillä esimerkiksi hirsirakennusten hiilijalanjälki on pieni, ja puu sitoo hiiltä pitäen sitä poissa ilmakehästä myös hirsirakennuksen muodossa.

– Suomalaiset metsät ja korkea osaaminen mahdollistavat tuotantoprosessin toteuttamisen alusta loppuun Suomessa. Tällä mahdollistetaan myös uusien työpaikkojen syntyminen maaseudulle. Puurakentaminen on kotimaista tuotantoa parhaimmillaan, Immonen toteaa.

Ekologista asumista puhtaassa sisäilmassa

Puurakentamisen tulevaisuuden ohella Immonen on huolissaan perinnerakentamisen mahdollisuuksista, sillä luonnonmateriaalien käyttö ja massiivihirsi ovat nyt kasvava trendi, mutta osaajien eläköityessä ja säästöpaineiden keskellä perinnerakentamisen taidot voidaan helposti kadottaa, ellei laadukkaaseen koulutukseen satsata.

– Puurakentamisen edistämisellä on myönteinen rooli ekologisemman asumisen ja rakentamisen lisäämisessä sen sijaan, että tehdään sellaista ilmastopolitiikkaa, jolla ainoastaan kurjistetaan ja vaikeutetaan ihmisten arkea, Immonen sanoo.

– Puurakennusten kestävyys ja niiden tarjoama laadukas sisäilma ovat sekä ympäristön että ihmisten terveyden kannalta olennaisia ominaisuuksia.

Kiinnostus puurakentamiseen kasvaa

Kiinnostus puurakentamiseen on suurta niin muualla Euroopassa kuin Aasiassa. Yrityksiltä se vaatii investointeja ja kehityksessä mukana pysymistä, kuten jalostetumman puutavaran tuottamista.

– Yritystoiminnan laajentaminen, uudet innovaatiot ja kasvu vaativat myös erilaisia puurakentamisen ammattilaisia aina suunnittelijoista rakentajiin, mikä tulisi ottaa huomioon koulutustarjontaa ja opetussuunnitelmia laatiessa, Immonen painottaa.

SUOMEN UUTISET