Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen on jättänyt tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitukselta toimia, jotta ulkomaalaisvankien määrän raju kasvu Suomen vankiloissa saadaan taitettua ja vankien uskonnollinen radikalisoituminen estettyä.

Ulkomaalaisten vankien määrä rajussa kasvussa

Ulkomaalaisten vankien määrä Suomen vankiloissa on kasvanut 75 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja noin joka kuudes suomalaisvankiloiden vangeista on tällä hetkellä ulkomaalainen. Tähän ei ole kuitenkaan laskettu jo Suomen kansalaisuuden saaneita tai toisen polven maahanmuuttajia, jotka nostavat määrää entisestään.

Ulkomaalaisten määrän runsas kasvu on aiheuttanut myös keskimääräisen vankiluvun nousemisen.

– Muualla Euroopassa ulkomaalaisia saattaa olla jopa 30 prosenttia vangeista, ja nykykehityksen jatkuessa ulkomaalaisvankien osuuden voidaan olettaa kasvavan myös Suomessa, Immonen arvioi.

Muslimit vaativat erityisjärjestelyjä

Vapaan liikkuvuuden seurauksena ulkomaalaisrikollisten määrä on kasvanut, mutta lyhyellä aikavälillä myös syksyllä 2015 alkanut turvapaikanhakijatulva on vaikuttanut olennaisesti ulkomaalaisvankien määrään. Suomeen turvapaikanhakijoina tulleet ulkomaalaiset ovat syyllistyneet maassa oleskelunsa aikana lukuisiin erilaisiin rikoksiin.

Ulkomaalaisvangit aiheuttavat monenlaisia ongelmia ja haasteita vankiloissa, sillä esimerkiksi muslimivangit vaativat Ramadanin aikaan erityisjärjestelyitä ruokailujen takia. Edellä mainitun kaltaisten erityisjärjestelyjen lisäksi naisvartijoiden on toisinaan hyvin haastavaa työskennellä muslimivankien parissa.

Erilaiset kieliongelmat muodostavat myös haasteen, ja ongelmia on aiheuttanut se, etteivät vangit opiskele tai osallistu muihin vankiloiden toimintoihin.

Vankiloissa juhlitaan terrori-iskuja

Immosen mukaan huolestuttavinta on se, että islamilainen ääriajattelu on alkanut saada jalansijaa vankiloissa ulkomaalaisten vankien keskuudessa. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan vankiloissa esimerkiksi juhlitaan ääri-islamistien terrori-iskuja, ja muslimitaustaiset vangit ovat syyllistyneet myös pahoinpitelyihin, joilla epäillään olleen uskonnollinen peruste.

– Vankiloissa vierailee imaameja ilman minkäänlaista seurantaa, vaikka yleisesti tiedetään, että suljettujen seinien sisällä tapahtuu uskonnollista radikalisoitumista. Imaamit eivät toimi aina puhtain tarkoitusperin, ja heidän joukossaan voi olla niin kutsuttuja radikaalisaarnaajia. Imaamit käyttävät keskusteluissa usein vangin omaa äidinkieltä, joten on vaikeaa tietää, minkälaisia keskusteluja he vankien kanssa käyvät, Immonen toteaa.

– Islamisaatio- ja radikalisaatiokehitys Suomen vankiloissa aiheuttavat selkeän kansallisen turvallisuusuhan. Terrorismi ei ole Suomessa enää pelkkä uhka, vaan jo toteutunut tosiasia, joten tilanteeseen täytyy reagoida asian vaatimalla vakavuudella.

SUOMEN UUTISET