Valtioneuvosto on jälleen päättänyt sulkea itärajan kokonaan. Sulku astuu voimaan huomenna 15.12. klo 20 ja päättyy 14.1.2024. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa tänään, että itäraja joudutaan sulkemaan, koska laittoman maahantulon ilmiö on jatkunut välittömästi kahden raja-aseman avaamisen jälkeen.

Hallitus sulki itärajan rajanylityspaikat aiemmin kokonaan kahdeksi viikoksi. Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikat avattiin tänään sen todentamiseksi, onko laittoman maahantulon ilmiö edelleen olemassa. Laiton maahantulo Suomen itärajalla jatkui välittömästi.

– Maahantulijoiden määrä lisääntyi nopeasti, ja ilmiö kiihtyi arvioitua nopeammin. Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikkojen kautta Suomeen on jo aamupäivän aikana saapunut useita kymmeniä henkilöitä. Ilmiö ja uhka sen laajenemisesta aiheuttaa vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa. Välineellistetyn maahantulon jatkuminen ei turvaa myöskään maahantulomenettelyn asianmukaisuutta, kertoi sisäministeri Mari Rantanen.

Kaksi viikkoa ei riittänyt

Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen perusteella on selvää, että maahantulo on tapahtunut vieraan valtion viranomaisten tai muiden toimijoiden vaikutuksesta ja ilmiöön liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta. Rajatilanne pysyy tällaisena, kunnes voidaan olla varmoja siitä, että ilmiö on päättynyt ja rajatilanne palautuu tavanomaiseksi.

– Alun perin toive oli se, että tilanne saadaan rauhoitettua sinä aikana, kun rajan täyssulku on päällä. Tähän liittyy myös harmillisia ongelmia normaalin rajanylityksen osalta, eli muun muassa perheidensä luona vieraileville ihmisille koituu tästä päätöksestä harmia. Toivomus oli, että he olisivat voineet esimerkiksi joulun ja uudenvuoden aikana ylittää rajan ja tavata perheitään, mutta nyt kun ilmiö jatkui täysin samanlaisena, niin on aivan selvää, että kaksi viikkoa ei riittänyt, Rantanen sanoi.

Täyssulku voidaan tehdä vain lyhyeksi aikaa

Rajan sulkeminen pidemmäksi ajaksi kerrallaan ei ole tämänhetkisen lain mukaan mahdollista. Rajavartiolain 16 §:n mukaan rajan täyssulku voidaan tehdä lyhytaikaisesti kerrallaan. Tarvittaessa päätös sulkea raja voidaan kuitenkin tehdä aina uudelleen.

– On selvää, että tilanne on täysin sama kuin se oli edellisen kerran, kun rajan täyssulkuun mentiin, joten perusteet ovat olleet sinänsä selvät, Rantanen totesi.

– Edellinen täyssulkupäätös käytännössä pysäytti ilmiön kokonaan, ja kun päästään siihen tilanteeseen, että ilmiö pysähtyy, niin joudutaan käyttämään välttämättömyysharkintaa täyssulun suhteen. Tämä oli eräänlainen pieni oven raottaminen, jossa haluttiin nähdä, miten tilanne kehittyy. Valitettavasti Venäjän viranomaisten toiminta jatkui, joten olemme taas tässä tilanteessa, jossa raja suljetaan uudelleen kokonaan.

Suomi ei voi vaikuttaa Venäjän toimiin

Suomella on lähtökohtaisesti keinoja tilanteen rauhoittamiseen vain rajan omalla puolella, eikä Suomi voi vaikuttaa mitenkään siihen, miten Venäjä toimii. Suomi tekee tarpeellisiksi näkemänsä toimenpiteet rajan vakauttamiseksi sekä kansallisesta turvallisuudesta ja isänmaasta huolehtimiseksi.

– Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, että rajan voi sulkea lyhytaikaisesti. Lyhytaikainen terminä on joustavahko, mutta ei se varmaankaan kovin paljon pidempi aika voi kerrallaan olla. Asiaa pitää joka tapauksessa arvioida aika ajoin tarkemmin. Mehän teemme koko ajan arviota tilanteen kehittymisestä, Rantanen vastaa toimittajan kysymykseen siitä, onko kuukauden sulku maksimiaika, jonka rajan voi kerrallaan pitää suljettuna.

Suomen Uutiset