Euroopan komissio on antanut joulukuussa 2021 asetusehdotuksen koskien välineellistämistilanteita siirtolaisuus- ja turvapaikka-asioissa. Europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen ihmettelee esityksen hitaanlaista etenemistä ja kysyy, hidastellaanko sitä tahallaan, jotta siitä saataisiin tehtyä pakettidiili EU:n turvapaikkasäädösten kanssa.

Euroopan komission mukaan välineellistäminen tarkoittaa sitä, että kolmas maa käynnistää laittomia muuttovirtoja EU:hun kannustamalla tai helpottamalla aktiivisesti ihmisten liikkumista EU:n ulkopuolelta ulkorajoilla. Tällaisten toimien tarkoitus on horjuttaa unionia tai sen jäsenvaltiota, jos ne ovat omiaan vaarantamaan valtion keskeiset toiminnot, alueellisen koskemattomuuden, lain ja järjestyksen ylläpitämisen tai kansalaisten turvallisuuden.

Valkovenäjän Puolaan, Latviaan ja Liettuaan kohdistamista horjuttamistoimista innoituksensa saanut esitys on edennyt hitaanlaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston rattaissa, sillä siitä ei ole muodostettu neuvottelukantaa trilogien pohjaksi vielä kummassakaan lainsäädäntöelimessä.

– Viivyttääkö LIBE-valiokunta tahallaan tätä esitystä, jotta siitä saataisiin tehtyä pakettidiili EU:n turvapaikkasäädösten kanssa? europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen (ps./ECR) kummastelee.

”EU uhkaa jäsenmaiden turvallisuutta”

Euroopan parlamentissa ei ole myöskään tavatonta, että muut poliittiset ryhmät liittoutuvat yhteen jarruttamaan esityksiä, joissa parlamentin neuvottelija tulee jostakin oikeistoryhmästä.

– EU on nyt yhtä kuin uhka jäsenmaiden turvallisuudelle, koska meitä sitova EU:n turvapaikkapolitiikka on vanhentunut ja uutta ei saada aikaan maailman muuttuessa! Nytkin Suomen täytyi tehdä kansallisesti omat ratkaisunsa, koska EU vatuloi. Onneksi meillä on nyt pystyvä hallitus perussuomalaisten ansioista, mutta annas olla kun sosialistit taas pääsevät vallan kahvaan, Hakkarainen maalailee.

EU:n uusi yhteinen turvapaikkapolitiikka on ollut työn alla kohta vuosikymmenen. Ongelmana ovat liian kaukana toisistaan olevat näkemykset lainsäätäjien välillä. Kuitenkaan parlamentin enemmistö ei enää liputa yhtä avokätistä ja ”humaania” turvapaikkapolitiikkaa kuin aiemmin muuttoliikkeen lieveilmiöiden lisääntyessä ja oikeistopuolueiden kannatuksen noustessa ympäri Eurooppaa.

Liberaalit haaveilijat asialla

Venäjän viimeaikaiset toimet Suomen itärajalla voitaisiin katsoa perusteeksi käynnistää poikkeusmenettely, jossa turvapaikkamenettelyasetuksen ja palautusdirektiivin säännöksistä voitaisiin poiketa, kunhan maahanmuuton välineellistämistä koskeva asetus saataisiin voimaan.

Esityksessä lisättäisiin jäsenmaille useita joustoja, kuten pidennettäisiin tiettyjä määräaikoja, rajoitettaisiin sallittuja rajanylityspaikkoja, helpotettaisiin rajamenettelyn käyttöä ja mukautettaisiin vastaanotto-oloja.

– Kuulemani mukaan parlamentissa on yritetty vesittää ja porata porsaanreikää tähänkin esitykseen liberaalien haaveilijoiden toimesta. Toivoisin, ettei moista epäisänmaallisuutta näkyisi ainakaan Suomen meppien toimissa, Hakkarainen sanoo.

Suomen Uutiset