Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on valittu perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi. Suomen Uutiset julkaisee Jussi Halla-ahon perussuomalaisten puoluekokouksessa pitämän puheen kokonaisuudessaan.


Kiinalainen kenraali Sun Tzu kirjoitti 2 500 vuotta sitten näin: ”Tunne vihollisesi ja tunne itsesi, niin sinua ei voiteta sadassakaan taistelussa”. Sun Tzu saavutti kuolemattomuuden sodankäynnin teoreetikkona, eikä suotta. Hänen sanoissaan on paljon pohdittavaa myös meille perussuomalaisille vuonna 2023.

Puolueemme on ollut vasemmiston – ja vasemmistohallitusta kaipaavan median – silmittömän hyökkäyksen kohteena hallituksen muodostamisesta lähtien. Olemme voineet joka päivä lukea pääkirjoituksista, kolumneista ja Twitteristä analyysiä ja tulkintoja luonteenlaadustamme, motiiveistamme ja tavoitteistamme. Niiden mukaan olemme uhka demokratialle, oikeusvaltiolle ja ihmisarvolle; meitä ajaa ilkeys, pahuus ja ihmisviha; tavoitteenamme on fasismi, totalitarismi ja Putinin pussiin pelaaminen.

Toisto on kaiken propagandan a ja o. Ihmisen mieli nimittäin toimii sillä tavalla, että kun hän kuulee jotain toistettavan, hän alkaa uskoa siihen. Vähintään puoliksi uskoa. Tai ainakin pitää sitä mahdollisena. Vaikka se, mitä toistetaan, olisi ilmeisen järjetöntä ja vastoin kaikkea sitä, mitä ihminen itse tietää. Toistolla suuri osa suomalaista on saatu uskomaan, että on hyvä asia kannattaa maahanmuuttoa, joka on ilmeisen vahingollista ja vaarallista. Toistolla on saatu monet uskomaan, että on hyvä asia toteuttaa ilmastopolitiikkaa, josta on suomalaisille paljon haittaa, mutta joka ei vaikutta ilmastonmuutokseen mitenkään. Toistolla on saatu ihmiset uskomaan, että sukupuoli on ilmoitusasia, ja kuuntelemaan vakavalla naamalla juttuja, jotka vielä muutama vuosi sitten olivat kelvanneet sketseiksi huumoriohjelmiin.

Toisto toimii, koska ihminen on sosiaalinen laumaeläin. Hänellä on taipumus uskoa mieluummin sitä, mitä muut puhuvat, kuin omia silmiään ja tervettä järkeään. Kun kaikki kertovat meille perussuomalaisille päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen, mitä olemme, ajattelemme ja teemme, on vaara, että me itse alamme uskoa tai puoliksi uskoa tähän irvikuvaan. Silloin täytyy noudattaa Sun Tzun oppeja. Tunne itsesi! Voimme aloittaa tutustumaan itseemme lukemalla periaateohjelmamme ja vaaliohjelmamme tai katsomalla, millaisia esityksiä ja aloitteita olemme tehneet niissä päätöksentekoelimissä, joissa olemme edustettuna. Sieltä ei löydy laittomuuksia, ihmisvihaa, ilkeyttä totalitarismia eikä Putinin pussia. Sieltä löytyy rakkaus omaa maata ja kansaa kohtaan. Halu rakentaa Suomea, jonka niin köyhä kuin rikas tuntisi kodikseen. Sieltä löytyy rohkeutta osoittaa ongelmia, joista muut haluavat vaieta ja realismia ja nöyryyttä tosiasioiden edessä. Sieltä löytyy perusteltuja ja laillisia tavoitteita, joita edistetään laillisin, rehellisin ja demokraattisin keinoin. Mitään anteeksipyydettävää ei ole. Rivien väleistä ei löydy mitään, koska me sanomme suoraan sen, mitä ajattelemme ja haluamme.

”Tunne vihollisesi”, jatkoi Sun Tzu. On ymmärrettävä, mitä vastustaja tekee ja mihin hän pyrkii. Hyökkäyksen kohteena on epämukavaa olla, ja ihminen etsii siinä tilanteessa kuumeisesti ulospääsyä. Vastustaja tekee houkuttelevia tarjouksia: ”Pyydä anteeksi ja irtisanoudu, niin piinasi päättyy.” Moni meistä, allekirjoittanut mukaan lukien, on joskus ilmaissut itseään tavalla, joka ei ole ollut järkevin mahdollinen. Sellaisia me epätäydelliset ihmiset olemme. Saatamme myös ajatella, että vaikka emme olisi omasta mielestämme tehneet mitään väärin, pahoittelu voi olla tarpeellista kriisin ratkaisemiseksi. Anteeksipyytäminen ja pahoittelut on kuitenkin järkevää vain, jos vaatimukset anteeksipyynnöstä ovat vilpittömiä. Jos tarkoitus on antaa anteeksi, käsitellä asia loppuun ja siirtyä eteenpäin. Meidän tapauksessamme asia kuitenkaan ole näin, koska kyse ei todellisuudessa ole vanhoista sanomisistamme ja tekemisistämme. Kyse on siitä, että poliittiset tavoitteemme ovat vastenmielisiä vasemmistolle ja medialle, ja siksi meidät halutaan ulos hallituksesta keinolla millä hyvänsä. Tämä on se, mitä vastustaja tekee ja mihin hän pyrkii. Jos pyydämme anteeksi, vastaus on, että anteeksipyyntö ei riitä. Jos vaihdamme henkilöitä, hyökkäys kohdistuu seuraavaan henkilöön. Anteeksipyyntö-, irtisanoutumis- ja eroamisvaatimusten ainoa tavoite on nöyryyttää ja saada uusi ase ilkkumiseen ja pilkantekoon.

Onneksi meillä on paljon kokemusta tällaisesta ja lisäksi selkeästi määritellyt tavoitteet, mistä kiitos nykyiselle puoluejohdolle. Me tunnemme itsemme ja tunnemme vastustajamme. Siksi olemme vahvoja. Mikä tahansa muu porukka olisi luhistunut vastaavan vyörytyksen alla. Kiitoksia teille.

Hyvät ystävät! Presidentinvaalit järjestetään ensi tammikuussa. Perussuomalaiset osallistuvat näihin vaaleihin samoista syistä kuin osallistumme kaikkiin muihinkin vaaleihin. Edistämään meille tärkeitä tavoitteita ja arvoja tavalla, jolla kukaan muu ei niitä edistä. Tasavallan presidentillä on kaksi keskeistä tehtäväaluetta. Niistä ensimmäinen on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen. Sen suhteen ei useimpien puolueiden ja niiden ehdokkaiden välillä onneksi ole kovin suuria erimielisyyksiä tavoitteiden suhteen. Äänestäjän arvioitavaksi tulee lähinnä ehdokkaiden pätevyys tehtävän hoitamiseen ja luottamus siihen, osaako ehdokas arvioida turvallisuusympäristöämme realistisesti. Realismin puute ja sinisilmäisyys, joihin näissä puheenvuoroissaan viitattiin, ovat erityisen huonoja ominaisuuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella. Toivon, että media perkaa ehdokkaiden aiempia, esimerkiksi Venäjää koskevia lausuntoja ja linjauksia, samalla tarmolla kuin se on viime kuukaudet tonkinut perussuomalaisten tuhmia sanomisia vuosien ja vuosikymmenten takaa.

En mene tässä puheenvuorossani presidentinvaalien tai presidentin tehtävien yksittäisiin kysymyksiin, mutta haluan kuitenkin mainita yksittäisenä erityiskysymyksenä Kiinan, jota pitäisi mielestäni korostaa nykyistä enemmän. Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti, miten vaarallista on rakentaa taloudellisia riippuvuussuhteita totalitaarisiin valtioihin. Kuitenkaan energiariippuvuus Venäjästä ei ollut mitään verrattuna siihen riippuvuuteen, joka länsimailla on Kiinan teollisesta tuotannosta. Tätä riippuvuutta on syytä ryhtyä systemaattisesti purkamaan hyvän sään aikana protektionistisilla työkaluilla Euroopan unionin tasolla. Kyse on sekä turvallisuudesta ja omavaraisuudesta että suomalaisista ja eurooppalaisista työpaikoista. Jälkiviisasteluun ei ole Venäjän suhteen syytä, mutta menneitä virheitä on syytä käydä läpi, että niistä voidaan oppia ja jotta niitä ei tarvitse toistaa tulevaisuudessa.

Presidentin toinen rooli on toimia arvojohtajana. Omista arvoistaan käsin hän voi nostaa laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sellaisia kysymyksiä, jotka hänen mielestään ovat Suomen ja suomalaisten kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia. Pohtiessaan ehdokasvalintaa kansalaisen on syytä miettiä, mistä hän haluaa kuulla presidentin puhuvan esimerkiksi uudenvuodenpuheessaan. Haluaako hän kuulla itseensä ja muihin suomalaisiin kohdistuvia syytöksiä ja moitteita vääristä ajatuksista, vääristä sanomisista ja vääristä elämäntavoista ja vaatimuksia siitä, että suomalaisten on tehtävä ja maksettava vielä hiukan lisää kaikkien muiden ongelmista? Vai puhetta niistä epäkohdista, jotka koskettavat hänen ja hänen lapsensa elämää hyvin konkreettisella tavalla? Ylimmän valtiojohdon muistutuksen siitä, että kansalainen ei ole pelkkä maksaja vaan päähenkilö.

Puolueiden ja siksi myös puolueitaan tosiasiassa edustavien ehdokkaiden välillä on suuria eroja siinä, miten ne mieltävät Suomen. Joillekuille Suomi on yritys ja suomalaiset tämän yrityksen työvoimaa. He haluavat myös johtaa Suomea kuin yritystä. Toisille taas Suomi on ensisijaisesti globaali toimija ja jonkinlainen maailmanparannuskonttori, jossa kansalaisten tehtävä on rahoittaa toimintaa työllään ja veroillaan. Meille perussuomalaisille, ja minulle perussuomalaisena ehdokkaana, Suomi on suomalaisten kansallisvaltio, edunvalvoja, turvapaikka ja turvallinen tila, ja sitä tulee johtaa näistä lähtökohdista.

Hyvät ihmiset! Olemme havainneet, että kampanjointi ja politiikka ovat muuttuneet hyvin likaisiksi. Ne, jotka kokevat olevansa hyviä ihmisiä, eivät kaihda mitään keinoja. Vääristelystä, valehtelusta ja demonisoinnista on tullut politiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa arkipäivää. Ei ole syytä odottaa, että presidentinvaalikampanjakaan poikkeaisi tästä trendistä. Me emme kuitenkaan hätkähdä, koska olemme tottuneet saamaamme kohteluun. Meidän tavoitteemme ovat perusteltuja ja keinomme rehellisiä. Uskon, että tämä lopulta palkitaan. Kiitän luottamuksestanne.

JUSSI HALLA-AHO