Suomen itäinen maaraja on pisin Schengen-alueen yhtenäinen ulkoraja. Suomi käyttää nyt itäisen maarajan valvontaan noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi EU:n komissio suosittaa kesäkuussa 2018 tekemänsä tarkastuksensa perusteella Suomea vielä lisäämään rajavalvontahenkilöstöä ja parantamaan teknistä valvontaa itärajalla, mikä tulee lisäämään kustannuksia.

Frontex on Euroopan raja- ja meriturvallisuusvirasto, jonka tehtävänä on auttaa Schengen-alueen ulkorajamaita valvomaan maansa ulkorajoja. Suomi osallistuu Frontexin kustannuksiin noin 4,65 miljoonalla eurolla vuodessa.

Frontex voi komission päätöksellä tarvittaessa lähettää jäsenvaltioistaan toimihenkilöitä ja rajavalvontakalustoa auttamaan toisen jäsenmaan ulkorajavalvonnassa ja Suomi on maksuosuutensa lisäksi velvollinen osallistumaan näihin operaatioihin. Niistä EU korvaa vain osan. Rajavartiolaitokselle jää maksettavaa noin 1,5 miljoonaa euroa vuosittain.

Suomen rahoitusosuuteen saatava muutos

Rajavartiolaitoksen esikunnan mukaan Suomen velvollisuudet Frontexille ovat kasvamassa.

– Näyttää siltä, että Suomi maksaa oman itärajansa eli Schengen alueen ulkorajan valvonnan käytännössä yksin sillä Suomi saa siihen EU:lta vähemmän tukirahaa kuin mitä Suomi maksaa Frontexille muiden Schengen-alueen ulkorajojen valvonnasta. Tämä ei voi olla oikeudenmukaista, Suomen rahoitusosuuteen täytyy saada muutos, vaatii perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso.

Kaikilla jäsenvaltioilla ei ole valvottavia ulkorajoja, eivätkä rajat ylittävät liikennevirrat vaikuta niihin samalla tavoin. EU pyrkii rahastojensa avulla korvaamaan osan niille jäsenvaltioille aiheutuvista kustannuksista, joiden rajat ovat myös EU:n ulkorajoja.

EU korvaa vain murto-osan kustannuksista

Suomelle EU korvaa hankekohtaisesti pitkän ulkorajan valvonnasta vain noin 3-5 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on vain murto-osa todellisista 150 miljoonan euron vuotuisista kustannuksista.

– Suomen kohdalla korvauksia on saatava oikeudenmukaisemmiksi. Suomen rajavalvontavastuu on suuri. Valtioneuvosto on aiemmin kiinnittänyt itsekin asiaan huomiota eduskunnalle antamassaan kirjelmässä. Mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut, toteaa Juuso.

Juuso on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle asianomaisen ministerin vastattavaksi.

SUOMEN UUTISET