Suomalaiset lähestyvät yhä enemmän ja enemmän perussuomalaista ajattelutapaa, toteaa kansanedustaja Arja Juvonen.

Tänään on kerrottu Uutissuomalaisen Tietoykkösellä teettämästä gallupista liittyen paperittomien hoitoon ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVA:n arvo- ja asennetutkimuksesta liittyen presidentinvaltaoikeuksiin.

Hieman alle joka toinen vastanneista ei haluaisi antaa ”paperittomille” oleskeleville kiireetöntä terveydenhoitoa. EVA:n tutkimuksesta taasen käy ilmi, että 60 prosenttia suomalaisista olisi valmis antamaan presidentille melko paljon valtaa.

Kansan ääntä on kuultava

Maaseudun tulevaisuus puolestaan kertoi (17.1.2018), että kansalaiset toivovat presidentiltä arvojohtajuutta.

– Suomalaiset puhuvat nyt näissä asioissa galluppien kautta. Gallupit toimivat kansalaisten äänitorvena. Ääntä on kuultava. Jos Suomessa ryhdytään urakalla laajentamaan paperittomien terveyspalveluja kuten Helsingissä on tehty, on asiasta kysyttävä kansalaisilta, Juvonen sanoo.

– Olen ollut mukana tammikuussa lukuisissa toritapahtumissa ympäri Suomen. Suomalaisten kannat ovat tulleet tutuiksi myös ns. kenttätyössä, jota pidän tärkeimpänä viestin tuojana kaikille päättäjille. Nämä gallupin ja EVA:n tiedot eivät siis hämmästytä. Mars kentälle kaikki, suomalaisten ajatuksia on kuultava.

Hallitukselta miljoonia laittomasti maassa oleville

Juvonen kertoo, että laittomasti maassa oleskeleville eli niille, joille ei ole valitusprosessien jälkeenkään myönnetty oleskelulupaa, annettavat sosiaalipalvelut nousevat esiin kansalaisia tavatessa.

Hallitus myönsi tämän vuoden budjettiin 5,3 miljoonaa euroa juuri näihin palveluihin.

– Tällä vetovoimatekijällä laittomasti maassa olevat pysyvät maassamme ja me maksamme heidän majoituksen, ruuan ja lääkkeet. Haluavatko suomalaiset oikeasti tätä? Juvonen kysyy.

– Olen ollut leipäjonoissa avustamassa ja menossa sellaiseen myös perjantaina. Suomalaisten ahdinko, köyhyys ja hätä on lisääntynyt entisestään. Samalla hallitus leikkasi tukea mm. avustusjärjestöiltä, jotka jakavat köyhille ruokaa. Suomalaisten leipäjonoista leikattiin, se on hävytöntä. Luojan kiitos kaupat tukevat lahjoituksin toimintaa, Juvonen sanoo.

Vetovoimatekijät poistettava

Perussuomalaiset vastustivat laittomasti maassa oleville myönnettävien sosiaalipalvelujen kustannusten siirtoa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valtion piikkiin. He myös vaativat selvitystä muiden EU- ja Pohjoismaiden käytännöistä, mutta tietoa oli saatavissa hyvin nihkeästi.

– Esitimme neljä tiukkaa lausumaa lakiin, jolla paperittomien sosiaalipalvelut siirrettiin valtion piikkiin eli meidän kaikkien maksettaviksi: vaadimme, että paperittomat rekisteröidään, jotta viranomaiset kunnissa ja Kelassa tietävät, ketkä hakevat palvelut, kuinka kauan he käyttävät palveluja ja mihin päin Suomea paperittomat liikkuvat, Juvonen kertoo.

– Vaadimme kustannusten seurantaa, vetovoimatekijöiden sijaan maasta poistumisen kannustusta ja tietoa muiden maiden käytännöistä paperittomien ja laittomasti maassa oleskelevien sosiaalipalveluista.

Suomalaiset jääneet altavastaajiksi

Juvonen tietää, että monet suomalaiset kokevat jäävänsä omassa maassaan altavastaajiksi.

– Ihmiset elävät tiukoilla. Suomessa on monenlaista hätää. Henkilökohtaiset tarinat ihmisiltä koskettavat. Monet eivät kuitenkaan jaksa vaatia itselleen mitään. Erityisesti pienellä eläkkeellä sinnittelevät nousevat tällaisena ryhmänä esiin, tosin hyvin nöyrinä ja hiljaa.

SUOMEN UUTISET