Tänään eduskunnassa käytiin lähetekeskustelu kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan käynnistämään lainvalmistelu, joka mahdollistaisi huumeiden käyttötilakokeilut. Voimassa olevassa laissa huumausaineiden käyttö ja hallussapito on rikos. Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew pitää liberaalimpaa huumausainepolitiikkaa suurena riskinä.

Neutraali tai salliva suhtautuminen päihteisiin rohkaisee yhä nuorempia sekä kokeiluihin että siirtymään nopeammin hengenvaarallisin piikkihuumeisiin, Kaisa Garedew toteaa.

Eivät estä huumekuolemia

Tilastokeskuksen ja THL:n vuoden 2022 päihdetutkimuksen kyselyyn vastanneista 15-24-vuotiaista 27 prosenttia oli kokeillut huumeita.

– Suomi on Euroopan kärkimaa alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa. Käyttöhuoneiden salliminen ei kuitenkaan ole ratkaisu huumekuolemien vähentämiseen Suomessa, Garedew sanoo ja jatkaa:

– Suomessa yleisin väärinkäytetty opioidi on buprenorfiini. Pitkävaikutteisuutensa vuoksi sen yliannostus aiheuttaisi kuoleman vasta henkilön jo lähdettyä käyttöhuoneesta. Siksi joidenkin muiden maiden kokemukset eivät tarkoita, että piikityshuoneilla voitaisiin juuri Suomessa merkittävästi ehkäistä huumekuolemia.

Käytön aloittamista ehkäistävä

Garedew painottaa, että parasta huumekuolemien ehkäisyä on se, että ehkäistään nuorten huumeidenkäytön aloittamista.

– Lainsäätäjinä ja koko yhteiskuntana meidän on annettava nuorille selkeä viesti siitä, että huumeet ovat äärettömän vaarallisia eikä niiden käytölle ole turvallista aikaa tai paikkaa.

SUOMEN UUTISET