Kaupunginhallituksessa käsiteltiin tänään esitystä valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä.

Verovaroja halutaan käyttää selvityksiin erillislain säätämiseksi huumeiden käyttöhuonekokeilua varten.

Perusssuomalaisilta hylkäysesitys

Esityksessä ehdotetaan selvitystä mm. siitä, onko huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa myös käyttöhuoneen tiloissa, mitkä ovat henkilökunnan velvollisuudet ja oikeudet suhteessa käyttäjiin, miten käyttäjien ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan ja onko poliisilla ja syyttäjällä oikeus saada tietoa, jos käyttöhuoneessa epäillään tapahtuneen rikos.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Mika Raatikainen teki kokouksessa hylkäysesityksen valtioneuvostolle esitettävästä ehdotuksesta erillislain säätämisestä.

Edesvastuutonta politiikkaa

Hylkäysehdotus ei saanut kannatusta, joten Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

– Helsingin kaupungin tehtäviin ei kuulu laittomien huumeiden käyttöhuoneiden perustaminen tai muusta lainsäädännöstä poikkeavien alueiden luominen. Helsingin verovarojen ohjaaminen huumehuoneiden perustamiseen ei ole puolusteltavaa samaan aikaan kun kaupungin varoja tulisi käyttää lisää esimerkiksi vanhusten- ja terveydenhuollon parantamiseksi ja omaishoitajien tukemiseen.

– Perusuomalaisen valtuustoryhmän mielestä kaupungin työpanoksen ja varojen käyttö vaarallisten ja laittomien aineiden käytön laillistamiseksi huumehuoneissa on edesvastuutonta, Raatikainen totesi.

SUOMEN UUTISET