Länsimaiden rahoittamaa avustusohjelmaa syytetään siitä, että keinolannoitteiden tuominen Afrikkaan on kasvattanut velkataakkaa ja lisännyt ympäristöriskejä muun muassa happamoittamalla maaperää. Viljelijöiden tulot eivät ole kasvaneet, mutta Afrikasta on tullut nouseva markkina-alue monikansallisille keinolannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistajille.

AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) on miljardiluokan avustusohjelma, jonka tarkoituksena on mullistaa Afrikan maatalous. Rahoittajina ovat Bill & Melinda Gates -säätiö, useat EU-maat, Rockefeller-säätiö, Ikea-säätiö ja muut vastaavat tahot.

Vuonna 2006 perustetun AGRA-ohjelman päätarkoituksena on ollut nykyaikaisten keinolannoitteiden ja kaupallisten siementen käytön edistäminen Afrikan pienviljelijöiden keskuudessa, kertoo Politico-verkkolehti. Mutta 16 vuotta myöhemmin Afrikassa vallitsee yhä ruoka- ja energiakriisi. Monet viljelijät ovat ottaneet keinolannoitteet käyttöön, mutta eivät saa niihin sijoittamiaan rahoja takaisin sadon myyntihinnassa.

AGRA on itsekin myöntänyt, että vaikka se on tavoittanut yli 10 miljoonaa pientilallista, vain joka kymmenennen tulotaso ja ruokaturva ovat parantuneet. Korjatakseen ongelman AGRA päätti tiputtaa ”vihreän vallankumouksen” pois nimestään ja teki uuden viisivuotissuunnitelman, jossa keinolannoitteet eivät enää ole keskipisteenä.

”Lopettakaa vihreän vallankumouksen rahoittaminen”

Joukko paikallisia järjestöjä on jopa vaatinut Saksaa, Alankomaita ja Britanniaa lopettamaan AGRA:n rahoittamisen kokonaan, koska se asettaa afrikkalaiset viljelijät maailmanmarkkinoiden heilahdusten armoille, heikentää Afrikan ruokaturvaa ja vahingoittaa ympäristöä.

– Meille AGRA:n uudelleen nimeäminen ei riitä, vaan me vaadimme haitallisten vihreän vallankumouksen ohjelmien rahoittamisen lopettamista, sanoo etelä-afrikkalaista ympäristöjärjestöä edustava Gabriel Manyangadze.

Afrikka ei ole ainoa paikka, jossa viljelijät ovat kyllästyneitä ylhäältä päin ajettuun vihervallankumoukseen. Sri Lankassa hallituksen tavoite luomuviljelyyn siirtymisestä johti osaltaan maan talouden romahtamiseen ja mellakoihin, jolloin presidentti joutui pakenemaan maasta. Alankomaissa hallitus haluaa lopettaa jopa kolmanneksen maan karjatiloista, koska ne tuottavat liikaa lantaa maan peltoalaan nähden. Tämä on johtanut laajoihin traktorimielenosoituksiin.

Lisää keinolannoitteita vaikka velaksi

AGRA-ohjelma kärki on tähän asti ollut siinä, että afrikkalaisia viljelijöitä on yritetty saada käyttämään enemmän keinolannoitteita. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa lannoitteita käytetään vähiten maailmassa, ja AGRA:n edustajan mukaan tämä on syy siihen, että satomäärät eivät nouse.

AGRA:n ansiosta keinolannoitteiden kulutus Saharan eteläpuolisessa Afrikassa onkin kaksinkertaistunut kahden vuosikymmenen kuluessa. Lannoitteita valmistaville monikansallisille yrityksille Afrikka on viimeinen koskematon markkina-alue.

Afrikan maissa keinolannoitteet ovat enimmäkseen tuontitavaraa, joten maailmanlaajuinen lannoitteiden hinnan nousu on iskenyt niihin kovaa. Esimerkiksi Sambiassa ja Tansaniassa AGRA kannusti pienviljejöitä ottamaan lainaa, jotta he voivat ostaa keinolannoitteita ja siemeniä. Mutta viljan hinnan tippuessa viljelijät eivät voineetkaan maksaa lainojaan takaisin, joten he joutuivat myymään karjaansa selvitäkseen veloistaan.

Liiallinen lannoitus aiheuttaa ongelmia

Liiallinen keinolannoitteiden käyttö voi myös aiheuttaa ongelmia. Siksi sitä pyritään esimerkiksi EU:ssa rajoittamaan.

Kriitikoiden mielestä AGRA:n ajama maatalouden ”vihreän vallankumouksen” malli johtaa kestämättömään maankäyttöön, happamoittaa maaperää ja heikentää viljelijöiden selviytymistä ilmastonmuutoksesta.

SUOMEN UUTISET