VTT Heikki Koskenkylä muistuttaa Bengt Holmströmin kesäkuisesta, maahanmuuttopolitiikkaa koskevasta puheenvuorosta.

Taloustieteen nobelisti Bengt Holmström antaa tunnustusta uuden hallituksen ohjelmalle Kauppalehden haastattelussa 21.6.2023. Hänen mukaan Suomessa ollaan liian riippuvaisia yhteiskunnasta, joka on tunkeutunut liian syvälle ihmisten elämään. Julkinen sektori on liian suuri ja velkaantunut. Velkaantuminen tulee saada taittumaan. Holmströmin mukaan maahanmuuttopolitiikan tulisi olla työtä korostavaa, koska vain siten se saavuttaa yleisen hyväksynnän.

Hallitusohjelma on merkittävä suunnanmuutos viime vuosien politiikkaan. Ohjelma asettaa työnteon kannustimet keskeiseen rooliin. Suomessa on työttömiä ja vajaatyöllisiä huomattavasti enemmän kuin muissa pohjoismaissa. Hallituksen tavoite satatuhatta uutta työpaikkaa vaalikauden aikana on erittäin järkevä. Maailma on muuttumassa kovaa vauhtia ja siihen sopeutuminen vaatii aiempaa enemmän joustavuutta ja yrittäjyyttä. Sekä työntekoa että yrittäjyyttä tulee kannustaa.

Holmström kehuu hallituksen maahanmuuttopoliittisia linjauksia. Hallitus säätää EU:n ulkopuolelta Suomeen tuleville henkilöille vähimmäispalkan rajaksi 1600 euroa kuukaudessa. Tätä rajaa on julkisuudessa kritisoitu voimakkaasti. Holmströmin mielestä raja on hyvä. Ruotsissa vastaava tuloraja on 2200 euroa ja demarien hallitsemassa Tanskassa peräti 5200 euroa kuukaudessa. Hänestä tulorajalla ei kiristetä työperäistä maahanmuuttoa vaan kerrotaan, millaista työvoimaa Suomeen ensisijaisesti halutaan. Kilpailu koulutetusta työvoimasta on kovaa maailmanlaajuisesti. Ruotsissa painopiste maahanmuutossa on ollut liian voimakkaasti humanitäärisellä puolella.

Holmströmin mukaan maahanmuuttoakin tärkeämpää on, että osaava suomalainen työvoima ja yrittäjät pysyvät Suomessa. Menestyvä yrityssektori ratkaisee viime kädessä kunkin maan menestyksen alati kiristyvässä kilpailussa. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että nobelisti Holmström näkee hallitusohjelman huomattavasti positiivisempana kuin monet tunnetut suomalaiset ekonomistit.

HEIKKI KOSKENKYLÄ