Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva Elomaan mukaan kotimaisen maataloustuotannon tulevaisuus on vaarassa. Hän on laatinut toimenpidealoitteen, jossa patistelee hallitusta ryhtymään kiireesti toimiin tuottajien aseman edistämiseksi.

Aloitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin maataloustuottajien aseman parantamiseksi rajaamalla tuottajasopimusten kestoa ja lisäämällä kansallisten maataloustukien määrää sekä toteuttamalla muita alkutuottajien toimintaedellytyksiä edistäviä uudistuksia.

– Monet eri tekijät heikentävät alkutuottajien asemaa. EU-jäsenyyden myötä Suomen maatalous päätyi entistä tiiviimmin mukaan kansainväliseen hintakilpailuun. Hintakilpailu alhaisempien tuotantokustannusten maiden tuottajien kanssa on kovaa, sanoo Ritva ”Kike” Elomaa.

– Suomessa ilmasto ei ole kaikkein suotuisin ja tuotantoon liittyvät laatuvaatimukset ovat tiukemmat kuin osassa kilpailijamaista. Brexitin myötä EU:n maataloustukien määrä putosi roimasti, eivätkä kansalliset tukitoimet riitä kompensoimaan menetyksiä.

Sopimuksissa kaupat ovat kuninkaita

Suomessa päivittäistavarakauppa on poikkeuksellisen keskittynyttä ja peräti 85 % markkinoista jakautuu kahden suurimman toimijan kesken, mikä lisää neuvotteluissa ostajavoimaa tuntuvasti. Elomaa kritisoi tuottajien kanssa solmittuja sopimuksia epäoikeudenmukaisiksi ja epämääräisiksi.

– Sopimuksissa kaupat ovat kuninkaita. Tuottajahinnat on kilpailutettu pohjalukemiin. Sen lisäksi ruoantoimittajien ja kauppojen välisissä sopimuksissa kaupoilla on oikeus muun muassa muuttaa takautuvasti toimitusehtoja ja hintoja sekä vaatia jopa hyvitystä myymättä jääneistä tai kuljetuksessa vaurioituneista tuotteista. Lisäksi tuotantosopimusten kestot irtisanomisaikoineen ovat pitkiä, eivätkä hinnat tai toimitusehtojen muutokset ole aina tuottajan tiedossa etukäteen, hän toteaa.

Uhkana tilojen laajamittainen alasajo

Kaupoilla on neuvotteluissa määräävä markkina-asema, eikä sen väärinkäyttöä ole laissa kielletty. Päivittäistavarakaupan sopimuksissa on lisäksi usein salassapitopykälä, mikä nostaa tuntuvasti kynnystä puuttua määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön, koska pykälän rikkomisesta voi seurauksena olla välimiesoikeudenkäyntiin joutuminen, mikä on valtava kuluriski.

– On huutava vääryys, että tuottajat kantavat harteillaan suurimman liiketoimintariskin ja voitot kerää kauppa. Salassapitopykälät ja pelko kalliista välimiesoikeudenkäynnistä nostavat rajusti tuottajien ja ruoantoimittajien kynnystä lähteä puolustamaan oikeuksiaan, Elomaa harmittelee.

– Maatilojen lakkauttamistahti hirvittää, ja jos ei tuottajille aleta maksaa reilumpaa korvausta työstään eikä sopimusten pelisääntöjä muokata reilummiksi ja läpinäkyvämmiksi, on uhkana tilojen laajamittainen alasajobuumi. Siksi hallituksen on ryhdyttävä nopeasti toimiin tuottajien tulevaisuuden pelastamiseksi. Aikaa ei voi enää hukata yhtään, Elomaa päättää.

Suomen Uutiset