Suomen laki ei tule esteeksi, mikäli kansalainen lähtee ulkomaille vierastaistelijaksi hyökkäyssotaan. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, jos kyse on liittymisestä Ukrainassa hyökkääviin venäläisjoukkoihin. Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on tehnyt eduskunnassa lakialoitteen, joka esittää muutosta nykytilanteeseen.

Nykyisen lainsäädännön puutteellisuus on tullut ilmi viimeistään Venäjän aloitettua helmikuussa häikäilemättömän hyökkäyksensä Ukrainaan. Suomi ei hyväksy Vladimir Putinin hyökkäyssotaa tai sen tueksi kyhättyjä väitteitä, mutta lain silmissä kuitenkin hyväksyy kansalaistensa lähdön tukemaan tällaistakin hyökkäystä.

– Tässä on niin räikeä ristiriita, että asiaan on löydettävä ratkaisu. Se on tarpeen käynnissä olevan sodan näkökulmasta, mutta myös tulevaisuutta ajatellen. Emme ikävä kyllä voi ajatella, että nyt nähtävä rikollinen hyökkäys olisi maailmassa viimeinen laatuaan, huomauttaa Sebastian Tynkkynen.

Hyökkäyssotien edistämisen tulisi olla rangaistavaa

Ulkomaille sotimaan lähtevä Suomen kansalainen voidaan tälläkin hetkellä tuomita esimerkiksi tehdyistä sotarikoksista, jos tämän voidaan osoittaa sellaisiin syyllistyneen. Ellei kyse ole terrorismista, taistelijaksi lähtemistä ei kuitenkaan ole laissa kielletty. Tätä tyhjiötä Tynkkysen lakialoite täydentäisi.

– Tarkoitus ei ole kriminalisoida kaikkea ulkomaiden konfliktialueille suuntaamista. Moni suomalainenkin on halunnut lähteä tukemaan Ukrainan puolustustaistelua, mikä on täysin hyväksyttävää. Sen sijaan kun kyse on laajasti kansainvälisesti tuomituista hyökkäyssodista, tulisi sellaisten edistämisen olla rangaistava teko. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi taisteluihin osallistumista tai niihin värväämistä sellaisen valtion hyväksi, joka toimii vastoin kaikkia sääntöjä. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat tästä valitettavan selkeä esimerkki, Tynkkynen toteaa.

Lakialoitteessaan Tynkkynen määrittelee sotatoimen kansainvälisesti tuomituksi, mikäli se on ilmeisellä tavalla vastoin YK:n turvallisuusneuvoston yksimielisesti tai yleiskokouksen kahden kolmasosan enemmistöllä hyväksymää päätöslauselmaa. Tällaisiin sotatoimiin osallistuminen vapaaehtoisesti tai niiden järjestelmällinen edistäminen olisi teko, josta seuraisi aloitteen mukaan enintään kaksi vuotta vankeutta.

Suomen Uutiset