Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää ehdottaa, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin palkansaajien työmatkoista suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärän nostamiseksi kolmanneksella jo vuonna 2022.

Kansandustaja Juha Mäenpää vaatii polttoainekustannusten nousun johdosta hallitukselta tasa-arvoisempaa kohtelua tilapäisiä työmatkoja omalla autollaan tekeviä kohtaan.

– Polttoaineiden hintojen noususta on uutisoitu useampaan otteeseen viimeisten kuukausien aikana. Kohonneet polttoainekustannukset ovat syöneet suomalaisten ostovoimaa ja heikentäneet työssäkäynnin kannattavuutta. Tämä koskee paitsi päivittäistä työmatkaliikennettä myös tilapäisiä työmatkoja, muistuttaa Mäenpää toimenpidealoitteessaan.

Hallituksen suunnittelemat toimet puutteellisia

Kansanedustaja nostaa esimerkeiksi mm. yrittäjät ja vanhuspalvelun työntekijät, jotka ajavat omalla autollaan. Verohallinnon mukaan matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset. Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle.

– Polttoaineiden hintojen nousun vuoksi erilaisia toimenpiteitä kansalaisten tilanteen helpottamiseksi on suunnitteilla. Hallituksen suunnitelmissa on kuitenkin unohdettu varsinaisen työpaikan ulkopuolelle tehdyt työmatkat kuluineen. Nekin vaikuttavat suomalaisten kukkaroon ja töissä käymisen kannattavuuteen. Siksi niidenkin osalta korvausmääriä suomalaisille veronmaksajille on nostettava, Mäenpää vaatii.

Nimien kerääminen aloitettu

Tällä hetkellä asiasta määrätään vuosittaisessa Verohallinnon päätöksessä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Verohallinnossa päätetty taulukko määrää palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismääristä eri kulkuneuvoille.

Luettelossa ovat auto, moottoriveneet, moottorikelkka, mönkijä, moottoripyörä ja muu kulkuneuvo. Esimerkiksi auton suhteen korvauksen enimmäismäärä nousisi toimenpidealoitteen vaatiman kolmanneksen nostolla 46 sentistä 61 senttiin.

Mäenpää aloitti perjantaina 25.2.2022 kansanedustajien nimien keräyksen uuteen toimenpidealoitteeseen ja kerää nimiä tasa-arvon päivään 19.3.2022 asti, minkä jälkeen aloite tulee eduskunnan sivuille nähtäväksi.

Suomen Uutiset