Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio korosti tänään välikysymyskeskustelussa, että energian ja polttoaineiden hinnoilla on suora ja merkittävä vaikutus työssäkäyntiin, kansalaisten ostovoimaan, asuminen hintaan ja talouskasvuun.

Ville Tavio huomautti, että helmikuun kymmenentenä päivänä pääministeri Sanna Marin (sd) lausui tässä eduskunnassa, että hallitus aikoo jatkaa Euroopan kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa.

– Kuitenkin juuri ilmastotoimet, joita hallitus kovasti kehuu, ovat keskeisin syy sille, miksi asumisen ja autoilun hinta nousevat. Kansallisten ilmastotoimien lisäksi merkittäviä ovat myös EU:n vaatimukset ja vasemmistolainen veropolitiikka, joka toteuttaa SDP:n ja vasemmistoliiton linjaa – ja jota keskusta hallituksessa tukee, Tavio moitti.

Kokoomus hallituksen tukena

Kokoomusta ei voitu ottaa Tavion mukaan välikysymykseen, koska kokoomus on hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että Suomen tulee toteuttaa muita EU-maita tiukemmat ilmastotoimet.

– Suomi pyrkii nyt hallituspuolueiden teoilla ja kokoomuksen säestyksellä toteuttamaan ilmastotavoitteita 15 vuotta nopeammassa aikataulussa kuin Euroopan unioni.

Perussuomalaiset esittää, että ilmastopolitiikkaa muutetaan maltillisemmaksi siten, että hiilineutraaliustavoite siirretään vuoteen 2050 eli samaan vuoteen kuin EU:n tavoite.

Kansallisilla toimilla on väliä

Maailmanmarkkinatekijät eivät yksin selitä korkeita bensanhintoja, vaan Suomessa verojen ja veroluonteisten maksujen osuus bensiinin litrahinnasta on peräti euron luokkaa.

– Ratkaisu tähän on omissa käsissämme, kansallisissa päätöksissä. Viime eduskuntavaalien jälkeen hallitus toteutti suuren polttoaineveronkorotuksen: 250 miljoonaa euroa vuodessa. Tällaiset veronkorotukset estävät talouskasvua. Korotuksista on luovuttava ja veroja tulee päinvastoin laskea.

Harakka puhui palturia

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoi lokakuussa 2020 A-studiossa, että polttoaineveron nostaminen voitaisiin kompensoida vähävaraisille ja syrjäseudulla asuville. Kun ministeri Harakalta kysyttiin, miten kompensaatio käytännössä toimisi, vastasi hän, että ”pankkitilille ilmestyy rahaa”.

– Eipä ole ihmisten tileille tullut sitä rahaa, Tavio kuittasi.

Hallitus korottamassa entisestään hintoja

Myös hallituksen esittämä jakeluvelvoitteen nosto lisää polttoainehintaa. Jakeluvelvoitteella säädellään, kuinka suuren osuuden polttoaineiden energiasisällöstä täytyy tulla uusiutuvista energialähteistä.

– Se on poliittinen valinta, jonka autoilija kustantaa. Ministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi, että hallitus kiristää pian jakeluvelvoitetta vihreiden tahtomalla tavalla. Keskusta petti taas.

Veroale on paras keino

Tavio totesi, että selkein ja paras ratkaisu kohonneisiin polttoainehintoihin on veronalennus. Se koskisi hänen mukaansa tasapuolisesti kaikkia nykyisestä hintatasosta kärsiviä ihmisiä, toisin kuin vaikkapa työmatkakuluvähennysten väliaikainen muuttaminen.

– Polttoaineverojen alentaminen on laaja-alaisesti vaikuttava keino alentaa työssäkäyntikustannuksia ja tuotantokuluja sekä parantaa tavallisten kansalaisten ostovoimaa.

Sähkön hintaa ei saa unohtaa

Pohjoismaissa pörssisähkön hinta nousi syksyllä ennätyslukemiin ja muuallakin Euroopassa on kirjattu viime aikoina korkeimpia hintoja yli kymmeneen vuoteen.

– Hallituksen pitää puuttua sähkön hintaan. Päättäjät eivät saa tuudittautua siihen luuloon, että sähkön viimeaikainen hinnannousu olisi lyhytkestoinen, itsestään ohimenevä ilmiö, Tavio huomauttaa.

– Sähkön hinnanvaihtelut ovat osittain seurausta meidän riippuvuudestamme tuontienergiasta. Välikysymyksessä kysymmekin verotuksen lisäksi, miten hallitus aikoo huolehtia siitä, että riippuvuutemme tuontienergiasta ei vaaranna energiahuoltovarmuuttamme eikä heikennä turvallisuuspoliittista asemaamme.

Hallituspuolueet ovat tehneet kuitenkin selväksi, että ne eivät kannata sähkön ja polttoaineiden hintojen pienentämistä kaikelle kansalle.

SUOMEN UUTISET