Eduskunta keskusteli tänään perussuomalaisten energia- ja polttoainehintoja koskevasta välikysymyksestä. Eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne peräsi hallitukselta suhteellisuuden ja mittakaavojen tajua.

– Suomi ei voi pyöriä tukien varassa. Yhtälö, jossa yhä useamman tuen saajan ja tukijärjestelmän menot maksaa yhä pienempi nettomaksajien joukko, on yksinkertaisesti mahdoton, Lulu Ranne totesi.

Vaikka ladattavien sähköhenkilöautojen määräksi ennakoidaan jopa 740 000 vuonna 2030, on polttomoottorikäyttöisiä henkilöautoja Ranteen mukaan silloin vielä yli 2,2 miljoonaa nykyisellä autokannan kasvuvauhdilla.

– Meillä on myös 929 000 paketti- ja kuorma-autoa sekä traktoria ja moottorityökonetta, ja se määrä kasvaa. Niistä alle tuhat, noin yksi promille, on ladattavia. Ilman niitä suomalaiset eivät syö eikä yhteiskunta toimi. Sähköistys ei ole niissä ratkaisu, eikä tarvittavaa määrää biopolttoaineita tai edes niiden raaka-aineita ole missään.

Kaukolämpöteollisuus on helisemässä

Ranne kysyi hallitukselta, onko tarkoitus se, että näiden yhteensä yli 3 miljoonan polttomoottoriyksikön kustannukset saavat kasvaa pidäkkeettä. Kuinka moni niiden käyttäjistä tulee tarvitsemaan yhteiskunnan tukea?

Ranne jatkoi kaukolämmöstä, josta viime vuonna tuotettiin 36 % eli yli 14 terawattituntia fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella. Niiden korvaaminen vaatisi puupolttoaineiden käytön kaksinkertaistamista. Kaukolämpöteollisuus on helisemässä, kun se ajetaan veroilla ja päästöoikeuksien hinnoilla väkisin ja nopeasti puupolttoaineisiin. Seurauksena niiden hinnat nousevat ja haketta rahdataan yhä enemmän ulkomailta. Eniten Venäjältä.

– Koska puun energiakäyttökin on vastatuulessa ja yhtälö mahdoton, pitäisikin suunta yhtäkkiä vaihtaa polttamattomaan lämmöntuotantoon. Sellaista teknistaloudellisesti järkevästi skaalattavaa teknologiaa ei vain vielä ole olemassa. Esimerkiksi Otaniemen geolämpöhankkeen haasteet ovat mittavat.

Ranne kysyi hallitukselta, onko tarkoitus, että 2,7 miljoonan kaukolämpötalossa asuvan suomalaisen lämmityskulut saavat kasvaa pidäkkeettä? Kuinka moni heistä tulee tarvitsemaan yhteiskunnan tukea?

Korjaaminen tulee tähtitieteellisen kalliiksi

Sähköstä Ranne totesi, että päästöttömän toimitusvarman sähkön kysyntä kasvaa merkittävästi nopeammin kuin sääriippumaton tuotanto, joka on vähentynyt jo pitkään. Yksin Saksa poistaa noin vuoden sisään yli 8 000 MW ydinvoimaa, viiden OL 3:n verran. Mitä enemmän tuulivoimaa, sitä pahempia tehovajeita ja hinnannousuja tullaan näkemään.

Ranne tenttasi edelleen hallitukselta, onko tarkoitus, että koko väestön ja kaikkien yritysten sähkölasku saa nousta pidäkkeettä vuotta 2035 kohti rämmittäessä. Kuinka moni sähkönkäyttäjä tulee tarvitsemaan yhteiskunnan tukea?

Ranteen mukaan Venäjän toimet Ukrainassa ovat myös vakava huoltovarmuuskysymys. Venäjältä tuodaan haketta, öljyä, kaasua, hiiltä ja sähköä yli 8 terawattituntia vuodessa.

– Ja mitä tekee hallitus? Romuttaa turvetuotannon ja hakee EU:sta koko ajan lisää rasitteita itselleen! Tilanteen korjaaminen tulee tähtitieteellisen kalliiksi, Ranne puuskahti.

Kustannukset johtuvat vihreän kasvun harhasta

Ranne vaati hallitusta ymmärtämään, ettei yleisesti karkaavaa kustannustasoa voi hoitaa tuilla ja kompensaatioilla – maksajat ja maksutahto loppuvat. On pakko puuttua itse kustannuksiin.

– Teidän täytyy nyt myös ymmärtää, mistä karkaava kustannustaso johtuu. Se johtuu vihreän kasvun harhasta. Energiainfrastruktuurin teknistaloudellista murrosta ja kypsymistä voi politiikalla auttaa, mutta ei pakottaa. Käytössä olevaa ei saa tuhota nopeammin kuin uutta ja varmasti parempaa saadaan tilalle.

– Nyt on ymmärrettävä hidastaa tahtia ja antaa esimerkiksi vety- ja pienydinvoimateknologioille aikaa kypsyä niin, että ne saadaan kustannustehokkaasti ja laajasti käyttöön, Ranne jatkoi.

– Mutta ettehän te suostu ymmärtämään tai perääntymään, koska se olisi imago- ja ideologiatappio, Ranne nuhteli.

Suomen Uutiset