Perussuomalaisten eivät hyväksy hallituksen äärimmäisen ankaraa tavoitetta vuoden 2035 hiilineutraaliudesta – vuosi 2050 olisi sekin erittäin kova tavoite. Perussuomalaisten mielestä hallitusohjelma tulisi laittaa uusiksi etenkin ilmastopolitiikan osalta, joka vaarantaa Suomen koko teollisuuden ja sen toimintakyvyn. Hallitus on kääntänyt Suomen energia- ja ilmastopolitiikan sekä epävakaalle että ennustamattomalle kurssille.

Ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jättivät eriävän mielipiteen valiokunnan käsittelyssä olleeseen ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon. Perussuomalaiset kiinnittivät selonteossa erityisesti huomiota ilmastopolitiikan näkökulmiin ja sen vaikutuksiin Suomen teollisuuteen ja suomalaisten arkeen.

– Hallitus on kääntänyt Suomen energia- ja ilmastopolitiikan sekä epävakaalle että ennustamattomalle kurssille. Sama suuntaus on nähtävissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, toteavat perussuomalaisten kansanedustajat Mauri Peltokangas, Sheikki Laakso ja Petri Huru.

– Ennen tätä vaalikautta päätöksentekosektorilla on ollut edes vähän sitä vakautta, joka palvelee yhteiskuntaa ja Suomen kokonaisetua ja tuo siihen yli vaalikausien kestävää johdonmukaisuutta. Nyt tätä vakautta ja ennustettavuutta ei enää ole.

Teollisuuden toimintakyky ja työpaikat vaarassa

Perussuomalaisten mielestä hallitusohjelma pitäisi laittaa uusiksi etenkin ilmastopolitiikan osalta.

– Hallituksen ajamat tavoitteet hiilineutraalisuudesta ovat kunnianhimoisempia kuin muualla. Euroopan tavoite olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä on sekin haastava tavoite, sillä se vaatii kireitä ilmastotoimia, jotka vaarantavat sekä Suomen teollisuuden toimintakyvyn että siihen liittyvät työpaikat.

– Saati sitten Suomen hallituksen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä! Tätä emme voi hyväksyä, sillä kärsijöinä ovat suomalaiset, edustajat toteavat.

Ei pakolaiskiintiön nostolle

Selonteossa mainitaan myös pakolaiskiintiön nostaminen, jota perussuomalaiset kertovat vastustavansa.

– Eivät ihmiset pakolaisiksi ilmaston takia lähde, vaan paremman elintason perässä. Elintaso-ongelmat, joita kehitysmaissa on, kaipaavat pikemminkin sisäpoliittisia toimia kuin Suomen tekemiä ympäristötekoja. Jos maassa kärsitään esimerkiksi kuivuudesta, sen tulee itse taloudellisin tai ympäristöpoliittisin keinoin puuttua asiaan, ei Suomen.

Ilmastopolitiikka vaarantaa myös perusoikeudet

Perussuomalaiset ilmaisivat huolensa myös perusoikeuksien toteutumisesta EU:n ilmastotoimissa.

– Ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa olisi hyvin voitu tutkia, miten esimerkiksi omistusoikeus toteutuu perusoikeutena nyt, kun EU sanelee Suomen metsäpolitiikkaa uudistuksillaan. Ihmisoikeuksista puhuttaessa ei voida tietysti ikinä korostaa myöskään sananvapauden tärkeyttä, joka tässä on nyt puutteellista, edustajat sanovat.

Suomen Uutiset