Keskiviikkona käytiin eduskunnassa keskustelu opposition esittämästä välikysymyksestä koskien hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyöntejä ennallistamisasetuksessa. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää ilmaisi puheessaan kannatuksensa välikysymykselle ja Suomen elävän metsästä. – Ankea on katajaisen kansan kohtalo tällä keskustapuolueen ministerien siunaamalla menolla, Mäenpää arvioi.

Euroopan komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta 22.6.2022. Komission ehdottama asetus asettaisi jäsenvaltioille sitovat ja kunnianhimoiset tavoitteet luonnon ennallistamiseksi.

Ekosysteemien ja elinympäristöjen ennallistamisella pyritään edistämään luonnon monimuotoisuuden elpymistä muun muassa palauttamalla hyvin laajoja pinta-aloja luonnontilaan. Oppositio katsoo, että ennallistamisasetuksessa on merkittäviltä osin kyse kansalliseen päätösvaltaan kuuluvaan metsäpolitiikkaan puuttumisesta kohtuuttomalla tavalla.

Ruotsi teki ennallistamisasetuksesta toissijaisuushuomautuksen, jolla jäsenvaltio ilmaisee EU:lle, että ehdotetun säädöksen tavoitteet saavutetaan paremmin kansallisilla toimilla. Juha Mäenpään mukaan käsittelyssä ollut välikysymys johtui siitä, että Suomen hallitus oli nukkunut ennakkovaikuttamisen ohi ja jättänyt toissijaisuushuomautuksen tekemättä.

Kansallista metsäpolitiikkaa ei saa vaarantaa

– Perussuomalaisten linja itse ennallistamisasetuksen suhteen on selvä: Suomen kannan on oltava yksiselitteisen kielteinen tätä EU:n asetusehdotusta kohtaan, latasi hän alkuun.

Mäenpää korosti, että puu- ja paperiteollisuus on Suomessa merkittävä työllistäjä ja talouden moottori.

– Euroopan unionin yhteisen ympäristöpolitiikan keinot on valittava tavalla, jolla kansallista metsäpolitiikkaa ei vaaranneta. Suomen kansallisen edun kannalta on välttämätöntä, että metsiä voidaan hyödyntää kestävästi ja vastuullisesti jatkossakin, Mäenpää lainasi välikysymyskirjoitusta.

Hallituksen kriittinen kanta riittämätön

EU:n ennallistamisasetus tuli Mäenpään eteen talousvaliokunnassa lokakuussa.

– Olin tuolloin mukana jättämässä perussuomalaisten kanssa eriävää mielipidettä valiokunnan lausuntoon. Me perussuomalaiset esitimme, että suuri valiokunta huomioisi komission esityksen vaikutukset Suomen budjettivallan pitkäaikaisesta sitomisesta ja sen merkittävät taloudelliset vaikutukset sekä delegoidun säädöksen kansallisen liikkumavaran vähäisyyden, ja suhtautuisi kielteisesti ennallistamisasetukseen, hän luetteli.

– Ankea on katajaisen kansan kohtalo tällä keskustapuolueen ministerien siunaamalla menolla. Hallitus ei nauti luottamustani, pamautti Mäenpää loppuun.

Mäenpää arvioi, että hallitus on kaikesta huolimatta joutunut tarttumaan välikysymyksen vuoksi asioihin uudelleen ja miettimään omaa linjaansa. Siinä mielessä perussuomalaisten ja muun opposition jättämä välikysymys oli jo keskusteluun tullessaan täyttänyt tehtävänsä.

Suomen Uutiset