Perussuomalainen kansanedustaja ja mm. ulkomaalaisasioita käsittelevän hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mari Rantanen kritisoi Maahanmuuttoviraston tuoreen ylijohtajan Ilkka Haahtelan maanantaina Ylen A-studiossa esiin tuomia kantoja. Erityisesti Rantanen oudoksuu uutta linjaa siitä, että maahantulosäännösten kiertämisestä ei enää tehdä kielteistä päätöstä.

– Ylijohtaja Ilkka Haahtelan mukaan Migrissä on tehty liian tiukkaa harkintaa ja he etsivät nyt keinoja soveltaa lain ”marginaalia”. Migrin tulisi kuitenkin viranomaisena pysyä lain soveltamisessa eikä sen kiertämisessä, Mari Rantanen sanoo.

Maahanmuuttovirasto ”asiakaslähtöisemmäksi”

Haahtela on Maahanmuuttoviraston ylijohtajaksi tultuaan useaan otteeseen kertonut, että viraston tulee muuttua asiakaslähtöisemmäksi, asiakasta kuuntelevaksi ja asiakaskokemusta kerääväksi.

– Ylijohtaja näyttäisi unohtaneen, että Migrin asiakkaita ovat myös suomalaiset ja koko suomalainen yhteiskunta. Migri on varsin tärkeässä roolissa ja huolehtii omalta osaltaan niin Suomen sisäisestä turvallisuudesta kuin myös veronmaksajien rahankäytöstä, Rantanen perustelee.

Maahanmuuton negatiiviset vaikutukset näkyvät

Maahanmuutolla on vaikutusta yhteiskunnan turvallisuuteen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun katujengien jäsenistä 95 prosenttia on arvion mukaan ulkomaalaistaustaisia.

– Maahanmuuton negatiiviset vaikutukset näkyvät ja kuuluvat niin kaduilla kuin vaikka koulumaailmassakin. Maahanmuuttoa tulee harkita ja säädellä suomalaisten edun mukaisesti sen sijaan, että ulkomaalaisia kohdellaan vain asiakkaina, joille Suomi on kuin valintatalo, Rantanen painottaa.

Suomen Uutiset