Kansanedustaja Kaisa Juuso on jättänyt ympäristöministeri Maria Ohisalolle voimakkaasti lisääntyvän tuulivoimalarakentamisen haittoja koskevan kirjallisen kysymyksen. Edustaja Juuso kysyy, miten hallitus aikoo taata tuulivoimaloiden vaikutusalueelle jäävien kansalaisten oikeusturvan, kun maaseudun rauhallinen elinpiiri ja hiljaisuus vaihtuvat tuulivoimaloiden meluun ja välkkeeseen.

Kaisa Juuso tiedustelee myös, keneltä voi vaatia korvausta siitä, että tuulivoimaloiden vaikutusalueella asumisolosuhteiden heikkenemisen seurauksena kiinteistöjen arvo laskee tai niistä voi tulla kokonaan myyntikelvottomia samaan aikaan kun myös matkailuelinkeinon harjoittaminen alueella vaikeutuu.

– Lisäksi kysyin, minkä vuoksi tuulivoimaloille ei ole laadittu valtakunnallisia suojaetäisyyksiä asuinrakennuksiin, mikä vähentäisi haittavaikutuksia. Halusin myös vastauksen siihen, miksi lainsäädännössä ei tuulivoimaloille vaadita ympäristölupaa, vaikka monilta ympäristövaikutuksiltaan pienemmän mittaluokan hankkeilta ympäristölupa vaaditaan, Juuso kertoo.

Ympäristöministeri kieltäytyy tunnustamasta haittoja

Vastauksessaan ministeri Maria Ohisalo kuittaa kiinteistöjen arvonlaskua ja sen mahdollista korvaamista koskevan kysymyksen hyvin lyhyesti. Ministeri mainitsee, että tuulivoimaa koskeva kaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle kohtuutonta haittaa, mutta jo seuraavassa lauseessa toteaa, että kohtuuttomana haittana ei pidetä sitä, että voimaloiden maisemavaikutukset yleisemminkin voivat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon.

– Kysymykseeni tuulivoimaloiden ja asutuksen välisestä suojaetäisyydestä ministeri vastaa, ettei pidä aiheellisena valtakunnallisen suojaetäisyyden säätämistä. Kysymykseni ympäristöluvan tarpeellisuudesta ministeri Ohisalo puolestaan torjuu toteamalla, että tuulivoimalaitoksista ei aiheudu sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka edellyttäisivät ympäristöluvan hakemista rakennushankkeisiin aina.

– Selvästikin ministeri Ohisalo kieltäytyy myöntämästä, että jatkuvasti hurjasti kasvavasta tuulivoimarakentamisesta aiheutuu haittoja voimaloiden vaikutusalueen asukkaille. Ministeri ei suhtaudu tilanteeseen rakentavasti eikä myönnä tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavan lainsäädännön korjaamisen tarvetta, Juuso harmittelee.

– Ministeri Ohisalo sulkee silmänsä tuulivoimaloiden haittavaikutuksilta. Toivoisin ympäristöministeriltä enemmän vastuuntuntoa tähän asiaan, Juuso toteaa painokkaasti.

Suomen Uutiset