Perussuomalaiset ja Liike Nyt jättivät välikysymyksen hallituksen maahanmuuttopolitiikasta, sen suunnitelluista lievennyksistä ja taloudesta. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) lausuntokierrokselle lähettämä lausuntokierros perheenyhdistämisten helpottamisesta meni selvästi hallitusohjelman kirjausta pidemmälle. Ohisalon vastaus kiersi maahanmuuton taloudelliset kustannukset kokonaan, vaikka ne olivat välikysymyksen oleellinen osa.

Edelleen koronaepidemiasta kärsivän maan julkisen talouden tila, budjetin alijäämät sekä velan ja menojen kasvu huolestuttavat perussuomalaisia eivätkä ole siinä jamassa, että olisi minkäänlaista syytä etsiä entisestään lisää menokohteita maan ulkopuolisista ja maailmanparantamiseen liittyvistä hankkeista.

– Hallituksen toiminta viime päivinä ja viikkoina näyttää, että sillä ei ole kykyä pysyä edes omissa päätöksissään. Kun mieluisat tahot vaativat lisää, euroja on kyllä tarjolla, totesi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puheenvuorossaan.

Ministeriö edistämässä maahanmuuttoa ohi hallitusohjelman

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan sisäministeriö lähetti lausuntokierrokselle perheenyhdistämistä edistävän ja helpottavan lakiesityksen ilman ennakkoon käytyjä neuvotteluja. Ministeri Maria Ohisalon esitys meni selvästi pidemmälle kuin hallitusohjelmaan tehty kirjaus. Loppukesästä asti perussuomalaiset ovat ihmetelleet, miksi muut hallituspuolueet eivät puutu asiaan ja miten ylipäänsä tällainen esitys on voitu lähettää lausuntokierrokselle tällaisessa tilanteessa.

– Kyse ei ole vain toimeentuloedellytyksen poistamisesta alaikäisen henkilön käynnistämissä perheenyhdistämisissä, vaan myös kansainvälistä suojelua ja toissijaista suojelua saaneiden toimiessa perheenkokoajana. Myös maahantulon kiertämisen säännöksiä lievennetään alaikäisen kohdalla. Hallituksessa kaavaillaan myös pakolaiskiintiön nostoa ja muunlaisia humanitaarisen maahanmuuton helpotuksia, joiden taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä.

– Perheenyhdistämistä helpottavalla esityksellä Suomesta tulisi Länsi-Euroopan liberaaleinta perheenyhdistämispolitiikkaa harjoittava valtio. Lievennyksiä ovat ajaneet turvapaikkateollisuudessa oleellisesti mukana olevat järjestöt, jotka väittävät, että nykyinen perheenyhdistäminen on liian vaikeaa, vaaditaanhan siinä ihmisiltä jonkinlaisia tuloja – tuloja, joihin muuten saa laskea mukaan esimerkiksi asumistuen. Näitä lobbareita ministeriössä on nyt kuultu, Purra kertoi.

Hallitus lisää vetovoimatekijöitä

Perheenyhdistämisen helpottaminen on vetovoimatekijä. Huolestuttavia siirtolaisuuteen ja turvapaikanhakemiseen liittyviä ilmiöitä on tällä hetkellä käynnissä niin Valko-Venäjällä ja Liettuan, Latvian ja Puolan raja-alueilla kuin Afganistanissa sekä Kreikkaan ja Kanarialle suuntautuvilla salakuljettajien reiteilläkin. Siirtolaishybridivaikuttamista tapahtuu varsin lähellä Suomea. Suomen ulkoraja on riski kaikissa oloissa, eikä länsirajaakaan saada kuriin, vaikka turvapaikanhakijat eivät oikeasti kuulu vapaan liikkuvuuden piiriin Schengen-alueella.

– Koronan jälkeisen matkustamisen elpyessä siirtolaisten liikkuminen on kasvanut nopeasti. Esimerkiksi Saksassa tämän vuoden osalta turvapaikanhakemisen luvuissa on kasvua yhteensä lähes 40 prosenttia. Erityisen voimakkaasti on kasvanut afganistanilaisten hakijoiden määrä. Koko EU-alueella afganistanilaiset jättivät hakemuksia yli 10 000 pelkästään elokuun aikana.

Myös Suomen tulee ottaa ohjat omiin käsiinsä

EU:n ulkoministerit kokoontuivat maanantaina pohtimaan, mitä Valko-Venäjän kiristyneelle siirtolaishybriditoiminnalle pitäisi tehdä. Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi pitävänsä erityisen huolestuttavana sitä, että Minskiin lennätetään siirtolaisia, joita rohkaistaan väärillä tiedoilla ylittämään raja EU:n puolelle. Salakuljettajat ovat luvanneet rahat takaisin, mikäli rajanylitys EU:hun ei onnistu.

– Tämä kuvaa yleisestikin turvapaikkajärjestelmän ongelmia ja EU:n kyvyttömyyttä niiden edessä. Tällaisten uhkien vallitessa jäsenmaiden uskoisi tekevän kiristyksiä ja varautuvan suurempiin ongelmiin. Ja näin useat maat tekevätkin. Jäsenmaat rakentavat jopa fyysisiä aitoja, lainsäädännöllisistä kiristyksistä puhumattakaan.

– Siksikin Suomen hallituksen suunnitelmat kulkea toiseen suuntaan ovat käsittämättömiä. Miksi annatte sinisilmäisyydelle vallan tällaisessa tilanteessa? Tieto löperön politiikan muuttumisesta entistä löperömmäksi leviää Lähi-idässä ja muualla helposti. Salakuljettajat ja liikkujat kyllä tietävät, mihin suuntaan kannattaa lähteä, Purra huomautti.

Turvapaikka tai perhesyyt – lopputulos on sama

Perheenyhdistäminen on jo pitkään ollut suurin maahanmuuton reitti Suomeen. Ennen koronaa vuonna 2019 Suomi myönsi jo yli 10 000 perheperusteista oleskelulupaa. Hallitus hämärtää tätä tosiasiaa esittämällä, että kyse on jotenkin erilaisesta maahanmuutosta. Toki mukana on kaikenlaista perheenyhdistämistä, mutta Purran mukaan kyse on usein kuitenkin juuri siitä samasta maahanmuutosta, joka keskimäärin aiheuttaa suuria kustannuksia ja myös muita ongelmia.

– Lopputuloksen kannalta on yhdentekevää, onko henkilö saapunut perheenkokoajana vai perheenjäsenenä. Tämä yhdistettynä siihen, että kansalaisuuden saa Suomessa hyvin pian ja helposti, johtaa nopeaan ongelmallisen maahanmuuton lisääntymiseen, mikä näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla.

– Sisäministeriön esitys lisää myös kannustimia lähettää alaikäinen yksin matkalle pohjoiseen. Maahanmuuttovirasto epäilee lausunnossaan esityksen lisäävän ankkurilapsiongelmaa. Myös valtiovarainministeriö esittää lausunnossaan taloudellista ja budjettipoliittista kritiikkiä esitystä kohtaan. Suojelupoliisi omassa lausunnossaan huomauttaa, että hallituksen esittämät muutokset ulkomaalaislakiin alaikäisten toimiessa perheenkokoajana helpottaisivat kansallista turvallisuutta uhkaavien yksilöiden Suomeen pääsyä.

Hallituksella on ja on ollut mahdollisuus estää helpotukset

Hallituksesta kuului välikysymyksen jättämisen jälkeen, että perussuomalaiset ampuvat savikiekkoa, joka ei ole edes ilmassa. Purra pitää huvittavana sitä, että täysin sama kielikuva esiintyi sekä sosialidemokraattien että keskustan ryhmäpuheenjohtajien ulostuloissa. Purra huomautti, että ministeriön esitys on ollut tulilla kuukausien ajan ja hallituspuolueet olisivat milloin tahansa voineet vaatia sen pois vetämistä tai edes hallitusohjelmakirjauksen mukaiseksi muuttamista. Näin ei kuitenkaan ole toimittu.

– Vieläkin teillä on mahdollisuus. Sisäministerin vastauspuheenvuoro ei valitettavasti antanut sen suuntaisia viitteitä. Arvoisat ministerit sosiaalidemokraateista ja keskustasta, vetäkää pois tämä esitys – ja lopettakaa vihreiden peesaaminen niin tässä kuin muissakin kansakuntamme kannalta oleellisissa asioissa, Purra vetosi hallitukseen.

Haitallisen maahanmuuton kustannukset edelleen tabu

Suurin osa maahanmuuton kustannuksista syntyy sosiaaliturvamenoista ja palveluista. Välittömät kustannukset, kuten vastaanottokulut tai kotouttaminen, ovat murto-osa niistä.

– Ministeri Ohisalon vastauksessa ei käsitelty juuri lainkaan taloudellisia kustannuksia, vaikka ne ovat välikysymyksemme oleellinen osa. Maahanmuuton kustannukset ovat edelleen eräänlainen tabu poliittisessa keskustelussa – tällaisessakin taloustilanteessa. Jopa oikeistopuolueista kuulee väitettävän, että maahanmuuton aiheuttamia kustannuksia ei muutaman vuoden jälkeen enää tulisi huomioida maahanmuuton kustannuksina, koska henkilöt ovat olleet jo niin kauan maassa ja muuttuneet esimerkiksi espoolaisiksi.

– Suojelua saaneiden täytyy asua Suomessa vain neljä vuotta kansalaisuuden saamiseksi. On kestämätön ajatus, että neljän vuoden jälkeen näitä asioita ei olisi oleellista enää huomioida tai edes selvittää. Toissijaista on, puhummeko vieraskielisistä, maahanmuuttajista, maahanmuuttajataustaisista, ulkomaalaistaustaisista, vasta kansalaisuuden saaneista tai vaikka uusespoolaisista. Oleellisia ovat tilastojen tarjoamat päivänselvät luvut taloudellisista vaikutuksista. Todellisuus ei pimittämällä tai kiertelemällä muuksi muutu.

Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset haitallisia

Hyvin suuriin kustannuksiin johtavat yhtäältä matalat työllisyysasteet ja palkat, toisaalta merkittävästi laajempi tulonsiirtojen käyttö kantaväestöön verrattuna myös pitkän maassaoloajan jälkeen. Heikko pärjääminen jatkuu myös toisessa sukupolvessa. Nykymuotoisella kotouttamisella ei ole vaikutusta tähän. Ruotsissa, jossa kotoutetaan kaikkein eniten, ulkomaalaistaustaisten ja kantaväestön ero työllisyysasteissa on OECD-maiden suurin.

– Maahanmuutto kuormittaa yliedustetusti myös useita muita yhteiskunnan verorahoitteisia sektoreita lastensuojelusta poliisitoimen kautta oikeuslaitokseen. Kaikella tällä on merkittävä kustannusvaikutus. Usein näistäkään asioista ei sovi puhua. Päivitellään vain, kuinka ovat niin ruuhkaisia ja kuormittuneita palveluita, Purra kertoi.

Kaikelle perheenyhdistämiselle toimeentuloedellytys

Tällainen maahanmuutto pahentaa Purran mukaan Suomen kestävyysvajetta sekä lisää vero- ja velkataakkaa. Suomen rajalliset resurssit on kohdistettava maan omien vähäosaisten ja apua tarvitsevien auttamiseen. Perheenyhdistämisoikeuden kytkeminen riittävään toimeentuloon ja muihin perheenyhdistämisdirektiivin sallimiin lisäkriteereihin tukee integroitumista ja vähentää kustannuksia.

– Mikäli haluatte houkutella maahan koulutettuja huippuosaajia, tehkää ihmeessä niin. Vähänlaisesti heitä on tulossa, vaikka prosesseihin on pumpattu lisää rahaa. Sen sijaan järjestelmämme houkuttelee aivan muunlaista maahanmuuttoa.

Hallitus vain lisää veronmaksajien taakkaa

Suomen julkinen talous on kriisissä valtiosta kuntiin, eikä lyhyeksi jäävä kasvu Purran mukaan onnistu korjaamaan kroonisia alijäämiä tai taittamaan velkaantumista.

– Vastuuntuntoinen hallitus ei tällaisessa tilanteessa tekisi muita kuin suomalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja maan taloudellista elpymistä tukevia toimia. Niinpä teen seuraavan epäluottamuslause-esityksen: Humanitaarisen maahanmuuton vauhdittaminen ja houkuttelu on vastuutonta ja epäoikeudenmukaista maamme omia kansalaisia ja veronmaksajia kohtaan. Koska hallitus lisää entisestään veronmaksajan taakkaa toissijaisilla ja oman ideologiansa mukaisilla hankkeilla, se ei enää nauti luottamustamme, Purra päätti puheenvuoronsa.

Suomen Uutiset