Energian hinta on noussut rajusti, joten monilla ihmisillä on vaikeuksia selviytyä lämmityslaskuistaan. Vihreään siirtymään pyrkivälle hallitukselle fossiilisten polttoaineiden – kuten lämmitysöljyn – hinnannousu sopii hyvin, mutta ympäristön kannalta sillä voi olla ikäviä seurauksia: yhä suurempi osa jäteöljystä näyttää päätyvän kierrätyksen sijasta laittomaan polttoon.

Kallistunut energian hinta on synnyttänyt Suomeen pimeät jäteöljymarkkinat, joilla öljy päätyy laittomasti poltettavaksi, kertoo ympäristöministeriö tiedotteessaan. Yrityksistä peräisin olevaa jäteöljyä, kuten ajoneuvojen ja koneiden käytettyjä voiteluöljyjä, jää laillisen jätteenkäsittelyn ulkopuolelle.

Energian kallistuneet hinnat ovat houkutelleet suomalaiset hamstraamaan jäteöljyä kierrättämisen sijaan. Keräyksestä vastaavat yritykset ovat raportoineet Kierrätysteollisuus ry:lle määrien vähentyneen. Öljyjätettä kierrätetään Suomessa noin 35 000 tonnia vuodessa.

Vuonna 2022 jäteöljyä kerättiin kierrätykseen 1,5 miljoonaa litraa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä saattaa johtua siitä, että vuonna 2022 kevyen polttoöljyn hinta oli pahimmillaan yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

Osa jäteöljystä päätyy öljypolttimiin

Osa jäteöljystä päätyy poltettavaksi. Sitä voidaan käyttää kevyen polttoöljyn korvikkeena esimerkiksi öljylämmityksessä. Tässä on kuitenkin ympäristön kannalta riskejä.

Jäteöljyn pienpoltosta voi päästä ilmaan raskasmetalleja, haitallisia yhdisteitä sekä syöpää aiheuttavia pienhiukkasia. Lisäksi menetetään kierrätyksen hyödyt, sillä jäteöljyä voitaisiin kierrättää rajattomasti yhä uudelleen voiteluaineiksi.

Jäteöljylle syntynyt pimeät markkinat

Ympäristöministeriön mukaan sosiaalisen median kanavissa ja verkon kauppapaikoissa on tarjouduttu ostamaan jäteöljyä. Jäteöljyn varastointi, polttaminen ja kaupittelu ilman lupaa on kuitenkin laitonta ja usein myös ympäristörikos.

– Jäteöljy on vaarallista jätettä, joka sen haltijan täytyy toimittaa luvalliseen keräykseen, muistuttaa Jouni Nissinen ympäristöministeriöstä. Osa toimii tässä asiassa varmaan tietämättään väärin.

Kierrätä jäteöljy oikein

Jäteöljy pitää kierrättää oikein. Yritykset voivat toimittaa jäteöljyn kierrätettäväksi jätealan yrityksille. Jäteöljyä saa luovuttaa vain sellaiselle toimijalle, jolla on asianmukainen ympäristölupa kerätä jäteöljyä.

Kotitaloudet voivat toimittaa jäteöljyn kunnan vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen. Sama pätee maa- ja metsätaloudessa syntyviin, pieniin jäteöljymääriin.

Kierrätykseen tuotu öljy ei päädy poltettavaksi, vaan se palautetaan takaisin käyttöön. Ainoastaan kierrätykseen sopimattomat jäteöljyt poltetaan ympäristöluvan saaneissa teollisuuslaitoksissa tai vaarallisen jätteen polttolaitoksissa.

Kierrätyksessä jäteöljy puhdistetaan raskasmetalleista ja muista epäpuhtauksista ja siitä valmistetaan sen jälkeen uutta voiteluöljyä. Kierrätyksen avulla raakaöljyn tarve vähenee.

Litra jäteöljyä pilaa miljoona litraa juomavettä

Ympäristöministeriö on pyytänyt viranomaisia kiinnittämään tarkempaa huomiota jäteöljyn käsittelyyn lainmukaisuuteen.

Pienikin määrä öljyjätettä pilaa luontoon päästessään nopeasti sekä maaperän että pinta- tai pohjaveden. Esimerkiksi yksi litra jäteöljyä riittää tekemään miljoona litraa vettä juomakelvottomaksi.

SUOMEN UUTISET