Kansanedustaja Tom Packalén halusi kirjallisella kysymyksellään (29.4.2020) selvyyden siihen, miksi vakiintuneita luotettavia toimijoita ei saanut käyttää suojamaskikaupoissa, vaikka heillä olisi ollut paras kyky toimittaa kunnollisia tarvikkeita luotettavasti ja edullisilla hinnoilla.

Vastausta ainoaankaan esitettyyn kysymykseen ei työministeri Tuula Haataiselta heltynyt.

– Koska Huoltovarmuuskeskuksella on ollut koko ajan mahdollisuus käyttää valmiita luotettavia verkostoja sekä vahvaa kotimaista osaamista, olisi ollut ensisijaisen tärkeää selvittää miksi näitä ei käytetty ja kuka tällaisia käskyjä tai ohjeistuksia on antanut, Packalén toteaa.

Keino valvoa ministerin toimia

Kirjallisesta kysymyksestä säädetään eduskunnan työjärjestyksessä. Sen mukaan kansanedustajat voivat esittää ministerille kirjallisia kysymyksiä. Kirjallinen kysymys on kansanedustajan osoittama kirjallinen selvityspyyntö ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Ministerin tulee vastata kysymykseen kirjallisesti 21 päivän kuluessa.

– On täysin kestämätöntä, ettei ministeri vaivaudu vastaamaan hänelle esitettyihin kysymyksiin.
Se, että vastaa ohi ei herätä ministerin toiminnassa luottamusta. Kirjallinen kysymys on nimenomaan kansanedustajan keino pyytää lisätietoa hallituksen tai ministerin toimista ja valvoa ministerin toimien laillisuutta, Packalén painottaa.

– Jos kansanedustajien keinoja valvoa hallitusta väheksytään, mitä jää enää jäljelle? Eduskunnan tehtävänä on valvoa hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti.

SUOMEN UUTISET