Perussuomalaisten tuoreessa media- ja kulttuuripoliittisessa ohjelmassa käsitellään myös verorahoitteisen Yleisradion asemaa. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra toteaa, että Yleisradion asema on viime aikoina muuttunut.

Ylellä on perinteisesti ollut tehtävä laadukkaiden dokumenttien, Euroopan yleisradioiden yhdessä tuottaman ohjelmasisällön ja musiikki- ja muiden taideohjelmien tarjoajana. Myös suomalaisen kulttuurin ja kielen vaalijana Ylen rooli on ollut merkittävä.

Valitettavasti tämä ideaali ei ole enää pitkään aikaan toteutunut käytännössä.

– Perussuomalaisia joskus täysin perusteetta syytetään siitä, että haluaisimme puuttua journalistisiin sisältöihin. Emme halua. Peräänkuulutamme riittävän objektiivista ja neutraalia uutisointia. Kyse ei ole toimittajien puoluesidonnaisuuksista. Ammattitaitoinen journalisti osaa tehdä työnsä. Kuten ammattitaitoinen tutkijakin, Riikka Purra sanoo.

– Kyse on siitä, että tietynlainen arvotus, painotukset, suosiminen, puolueellisuus, ennakkoasetelmat, mieltymykset ja vääristymät näkyvät median toiminnassa. Tässä tapauksessa Yleisradion toiminnassa.

Yksipuolista uutisointia

Purra arvostelee Yleisradiota yksipuolisuudesta. Kritiikkiä ei kuitenkaan pidä käsittää väärin.

– Me emme halua ”perussuomalaista” uutisointia ja mediaa. Meillä on oma puoluelehti sitä varten, kuten kaikilla muillakin puolueilla. Yhdysvaltojen polarisoitunut mediatodellisuus ei ole ihanteemme.

– Journalismin normatiivisuudella viittaan sellaisiin tuotettua tietoa kuvaaviin ja määrittäviin tekijöihin, jotka jollain tapaa ottavat kantaa siihen, mikä on oikein, hyvää, tavoiteltavaa ja mikä toisaalta väärin, pahaa tai vastustettavaa. Oikeasti kriittinen media kykenee tarkastelemaan asioita moniulotteisemmin, Purra painottaa.

Toiminnassa liikaa ilmaa

Laajemmassa katsannossa Purra jakaa myös kehuja tiedotusvälineille.

– Median taso yleisesti on parantunut viime vuosina. Monille nykyisen hallituksen kannattajille on tullut selvästi järkytyksenä, että media iskee toisinaan jopa vihreitä. Niin paha tilanne ei ilmeisesti sentään vielä ole, että vihreiden pitäisi harkita puoluelehtensä palauttamista – kyllä valtamedia hoitaa myötämielisen uutisoinnin ja puolueelle tärkeiden teemojen jatkuvan ja yleensä kritiikittömän esilläpidon.

– Mitä tulee Yleen, yhtiöllä on edelleen, verorahoitteisena toimijana, aivan liian paljon ilmaa toiminnassaan – mikäli tuotos on tällainen niin uutis- ja ajankohtaispuolella kuin muutenkin, mainoskanavien kanssa kilpaillessa.

Maksuhalukkaille Yle-kortti

Perussuomalaiset ovat ehdottaneet, että mikäli tilanne ei muutu, pakollisesta Yle-verosta tulee määräajan jälkeen siirtyä vapaaehtoiseen Yle-maksukorttiin.

– Tällöin maksuhalukkaat palveluiden käyttäjät ostaisivat katseluoikeuden Ylen tv-tuotantoon lunastamalla erillisen maksukortin. Näin ollen Yle olisi budjettitalouden alainen vain radiotoiminnan osalta, kun taas televisiotoiminnan rahoitus perustuisi yksityisten kansalaisten maksukorttien lunastuksesta syntyville tuloille, Purra sanoi lopuksi.

SUOMEN UUTISET