Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on päättänyt lähteä mukaan maatalouden parlamentaariseen komiteaan koskien Suomen maaseutupolitiikkaa. Perussuomalaiset ovat huolissaan maatalouden kannattavuudesta ja haluavat tehdä oman osansa maaseudun elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

– Me perussuomalaiset tiedostamme hyvin, että nykyinen maaseutupolitiikka ei palvele yhteiskunnan kokonaisetua, sillä maaseudun palveluja on hallituksen toimesta siirretty ja keskitetty liiaksi kasvukeskuksiin, perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen 2. varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas toteaa.

Hän huomauttaa, että palvelujen säilyttäminen eri puolilla maata on tehokkainta aluepolitiikkaa, jolla koko maa pystytään pitämään elettynä ja asuttuna jatkossakin.

Tuottajille maksetaan aivan liian vähän

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on huolissaan siitä, että Suomessa alkutuottajille maksetaan tuotteistaan aivan liian vähän. Jotta tilanne helpottuisi, pitää hintoihin Peltokankaan mukaan tehdä tarkistuksia kesken sopimuskauden, että alkutuottajille maksetaan tuotteistaan korkeampi hinta.

– Erityisen huolissaan olemme siitä, mitä hallituksen politiikka nostettuine bensaveroineen ja turpeen alasajoineen osaltaan aiheuttaa viljelijöiden tulonmuodostukselle. Maatalouden kannattavuus on nyt jo erittäin huonolla tasolla.

Syynä hallituksen päätökset ja EU-politiikka

Osasyynä tähän ovat perussuomalaisten mukaan olleet sekä hallituksen päätökset että nykyinen EU-politiikka ja sen mukanaan tuomat lainsäädännölliset esteet.

– Nyt se on lopullisesti nähty, mitä aikoinaan kokoomuksen ja keskustan johdolla tehty EU-jäsenpäätös tuo tullessaan. Tämä on johtanut niin pienten perhetilojen alasajoihin kuin tukipäätösten ja maksatusten viivästyksiin ja näin ollen maanviljelijöiden todellisiin ongelmiin, sanoo Peltokangas.

Myös jätevesiasetus on osasyyllinen

Myös keskustan suosiollisella tuella tehty jätevesiasetus on ollut osasyynä maaseudun tyhjenemiseen.

– Se on aiheuttanut kansalaisille suuria kustannuksia. Hallitukselta puuttuu maaseutupoliittinen strategia, kun lähes kaikilta muilta politiikan sektoreilta strategia löytyy.

Vastuu on hallituksella

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä lähtee siitä, että istuvalla hallituksella on vastuu toimista, joilla ratkaistaan maatalouden ongelmat – ei komitealla.

– On nimittäin lähes käsittämätöntä, että hallitus on tehnyt hyvin vähän tai ei mitään pelastaakseen kokonaisen elinkeinoalan alas ajamisen, jyrähtää Peltokangas.

Suomen Uutiset