Perussuomalaiset on tänään julkaissut maaseutupoliittisen ohjelman, jossa esitetään kattavasti erilaisia toimia maaseutuelinkeinojen tukemiseksi. Ohjelma kattaa kuusi aihealuetta: maatalous, metsät ja metsätalous, maaseutuelinkeinot, metsästys, huoltovarmuus ja maaseudun kehittäminen. – Suomalaisen maaseudun ja maaseutumaisten alueiden pärjääminen on elinehto Suomelle, perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula sanoo.

Suomalainen maatalous on 2020-luvulla suistunut vakavaan kriisiin. Energian ja lannoitteiden hintojen nousun myötä maatalouden tuotantokustannukset ovat nousseet ennennäkemättömällä vauhdilla, ja moni tila on joutunut lopettamaan toimintansa.

Perussuomalaisten mielestä maaseutupoliittinen ajattelu tarvitsee suunnanmuutoksen.

Perussuomalaisten tänään julkaistussa maaseutupoliittisessa ohjelmassa esitetään kattavasti erilaisia toimia maaseutuelinkeinojen tukemiseksi, huoltovarmuuden turvaamiseksi ja maaseudun pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula muistuttaa, että suomalainen maaseutu koskettaa meistä ihan jokaista.

– Maaseudulla asutaan ja eletään ja tuotetaan puhdasta suomalaista ruokaa jokaisen lautaselle. Maaseutu on samalla synnyinsijoja, perinne- ja kansallismaisema ja monille myös paikka virkistyä ja rauhoittua, Simula sanoo. Hän puhui tänään Tuumaustunnilla perussuomalaisten maaseutupoliittisen ohjelman julkaisutilaisuudessa.

Maaseutu ja kaupungit täydentävät toisiaan

Simula huomauttaa, että Suomi tarvitsee sekä maaseutua että kaupunkeja.

– Ne täydentävät toisiaan eivätkä suinkaan ole toistensa vastakohtia. On huomioitava kummankin erityistarpeet.

Suomalaisten menestystarina on kuitenkin rakentunut erityisesti metsien ja maanviljelyn ympärille.

– Samat asiat ovat edelleen merkityksellisiä, ja me perussuomalaiset haluamme korostaa tätä: suomalaisen maaseudun ja maaseutumaisten alueiden pärjääminen on elinehto Suomelle. Ei ole yhdentekevää, miten ja missä ruoka tuotetaan. Ei ole yhdentekevää, mistä teollisuus saa raaka-aineita. Ei ole yhdentekevää, millaiset palvelut ja saavutettavuus maaseudulla on.

Koko Suomi pidettävä asumiskelpoisena

Simula korostaa, että perussuomalaiset haluavat pitää koko Suomen asumiskelpoisena.

– Maaseutu ansaitsee sellaiset poliittiset päätökset, joilla pidetään koko maaseutu elinvoimaisena ja joilla niin maaseutu kuin maaseudun ihmisetkin saavat ansaitsemansa arvostuksen, erityisesti nykyaikana, kun pitkään on parjattu maataloustuottajia ja poliittisin toimin suorastaan ajettu suomalaista kaupunkeihin, kauas juuristaan, kauas suvustaan ja turvaverkoista, sieltä missä suomalaiset olisivat onnellisimmillaan.

Perussuomalaisten tänään julkaistu maatalouspoliittinen ohjelma kattaa kuusi aihealuetta: maatalous, metsät ja metsätalous, maaseutuelinkeinot, metsästys, huoltovarmuus ja maaseudun kehittäminen. Ohjelma ei jää vain periaateohjelman tasolle, vaan sisältää sata konkreettista toimenpidettä maaseudun puolesta.

Suomen Uutiset