Ympäristöministeriön menot ovat kasvaneet huikeasti tämän vaalikauden aikana. Vuonna 2019 ministeriön talousarvion loppusumma oli vajaat 200 miljoonaa euroa, vuonna 2023 loppusumma täydentävän talousarvioesityksen jälkeen on noin 360 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset katsookin, että pöhöttynyt ympäristöministeriö tulee yhdistää maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen ja muodostaa niistä uusi luonnonvaraministeriö.

Perussuomalaiset julkaisi perjantaina maaseutupoliittisen ohjelman, jossa esitetään kattavasti erilaisia toimia maaseutuelinkeinojen tukemiseksi. Ohjelma kattaa kuusi aihealuetta: maatalous, metsät ja metsätalous, maaseutuelinkeinot, metsästys, huoltovarmuus ja maaseudun kehittäminen.

Ruotsi lakkauttaa ympäristöministeriönsä

Ohjelma ei kuitenkaan jää vain periaateohjelman tasolle, vaan se sisältää sata konkreettista toimenpidettä maaseudun puolesta.

Yhtenä toimenpiteenä perussuomalaiset esittää, että ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö on yhdistettävä yhdeksi ministeriöksi, jolloin voitaisiin saavuttaa säästöjä ja synergiaetuja.

Myös Ruotsin uusi hallitus teki äskettäin päätöksen lakkauttaa ympäristöministeriö, joka yhdistyi osaksi elinkeinoministeriötä. Jatkossa ministeriöt toimivat Ruotsissa yhteisellä nimikkeellä ilmasto- ja elinkeinoministeriö.

Yhdistäminen toisi säästöä ja tehokkuutta

Suomalainen uusi malli voisi perussuomalaisten mukaan olla luonnonvaraministeriö. Perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi on katsonut, että ympäristöministeriö on pöhöttynyt ja sen menot kasvaneet järkyttävällä tasolla, joten Ruotsin malli soveltuisi hyvin myös Suomeen.

Kankaanniemi esittää, että Suomessa maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö tulee yhdistää uudeksi luonnonvaraministeriöksi.

– Asuntoasiat voidaan siirtää ympäristöministeriöstä esimerkiksi sisäministeriön osastoksi. Näin saadaan merkittävää säästöä ja tehokkuutta kenenkään kärsimättä.

Ympäristöministeriön menot ovat kasvaneet huikeasti tämän vaalikauden aikana. Vuonna 2019 ministeriön talousarvion loppusumma oli vajaat 200 miljoonaa euroa; vuonna 2023 loppusumma täydentävän talousarvioesityksen jälkeen on noin 360 miljoonaa euroa. Menojen kasvua selittävät erilaiset vihreän siirtymän hankkeet.

SUOMEN UUTISET