Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas huomauttaa, että mikäli kotimainen maatalous hiipuu ja suomalaiset jäävät tuontiruuan varaan, on se myös ympäristölle haitallista.

Perussuomalaiset on tänään julkaissut maaseutupoliittisen ohjelman, jossa esitetään kattavasti erilaisia toimia maaseutuelinkeinojen tukemiseksi, huoltovarmuuden turvaamiseksi ja maaseudun pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.

Kotimaisten maatilojen kannattavuus on viime aikoina kärsinyt erityisesti lannoitteiden, polttoaineiden ja energian hintojen kohoamisen vuoksi. Moni tila on joutunut lopettamaan.

Perussuomalaisten toiveena on, että suomalaisten keskuuteen syntyisi nyt laaja yhteisymmärrys siitä, että meidän pitää yhdessä puolustaa suomalaista maaseutua ja syrjäseutuja.

Missä on kiitos kotimaisille ruuantuottajille?

Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas huomauttaa, että mikäli kotimainen ruuantuotanto hiipuu, olemme tulevaisuudessa tuontiruuan varassa.

Kansanedustaja muistuttaakin ruuan kuljetuskustannusten ympäristövaikutuksista.

– Ruuan kuljettaminen maailman ääristä ei ole mikään ympäristöteko. Tämä on seikka, joka vihreimmänkin vihreän ja Mannerheimintiellä makoilevan elokapinallisen pitäisi sisäistää perusasiana. Kotimainen lähiruoka sen sijaan on ympäristöteko ja se on nostettava sille kuuluvaan arvoonsa. Missä on kiitos kotimaisille ruoantuottajille?

Kotimaista maataloutta puolustettava politiikkatoimilla

Kotimaista maataloutta tulee puolustaa politiikkatoimilla. Peltokangas esimerkiksi vaatii, että maaseudun elinkeinoille haitalliset EU-direktiivit täytyy torpata kansallisella lainsäädännöllä. Nykyinen hallituspolitiikka ei kuitenkaan anna toivoa paremmasta tulevaisuudesta maaseudulle.

– Nyt pitäisi tehdä oikeanlaista maaseutupolitiikkaa, jotta nuorilla olisi uskoa maaseudun elinkeinojen kannattavuuteen ja tulevaisuuteen. Nuorilla tilallisilla tulee olla tunne siitä, että valtio on aidosti mukana tukemassa heitä ja heidät tulee jatkuvasti huomioida päätöksenteossa.

Perussuomalaisten maaseutupoliittinen ohjelma kattaa kuusi aihealuetta: maatalous, metsät ja metsätalous, maaseutuelinkeinot, metsästys, huoltovarmuus ja maaseudun kehittäminen. Ohjelma ei kuitenkaan jää vain periaateohjelman tasolle, vaan ohjelma sisältää 100 konkreettista toimenpidettä maaseudun puolesta.

SUOMEN UUTISET