Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio moittii Sanna Marinin vihervasemmistohallitusta, jonka päätösten vuoksi tuloista jää kansalaisille yhä vähemmän käteen, koska muun muassa lämmitysöljyn ja bensan verotusta on kiristetty. – Veroista huolimatta valtio silti velkaantuu vuosi toisensa jälkeen yhä enemmän, Tavio ihmettelee.

Ville Tavio sanoo, että valtakunnan politiikassa on paljon asioita, joiden käsittelyssä tarvitaan perussuomalainen vaihtoehto. Ajankohtaisena kysymyksenä Tavio nostaa esille EU-metsäpolitiikan.

– Euroopan unionin jäsenmaat ovat hyväksyneet päätöksen, että EU:n kokonaispäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Aiempi tavoite oli 40 prosenttia. Näin suuri tavoitteen muuttaminen on nyt johtamassa kasvavaan vihersosialismiin, oli kyse sitten lentomatkustamisesta, autoilusta tai metsistä, Tavio sanoo.

Tavio puhui tänään perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Torniossa.

– Suomen kannalta keskeinen huolenaihe on, että Suomen runsaita metsiä käytetään hiilinieluina kompensoimaan muiden maiden tekemättä jätettyjä ilmastotoimia, jotta EU:n kokonaistilanne saadaan paperilla näyttämään paremmalta. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi metsien hakkuiden rajoituksia.

Metsäpolitiikka pidettävä kansallisissa käsissä

Perussuomalainen linja on, että metsäpolitiikka täytyy pitää kansallisissa käsissä. Myöskään ilmastotoimissa EU:n ei pidä sanella, mitä Suomen pitää tehdä tai mitä Suomi saa tehdä.

Tavio huomauttaa, että kuitenkin jo nykyään EU rajoittaa sitä, kuinka suuri osa metsien vuotuisesta kasvusta saadaan kaataa.

– Suomea sitoo EU:n maankäyttö- ja metsäasetus LULUCF, jolla on asetettu jokaiselle EU-jäsenmaalle hiilinielun vertailutaso, joka määrää metsien kaatamiselle vuotuisen enimmäistason. Metsistä laskettavaa hiilinieluhyötyä on lisäksi rajoitettu kattoluvulla, joten Suomen ei edes anneta hyödyntää omien metsiensä hiilinielua täysimääräisesti.

LULUCF-asetus on ollut voimassa vasta vähän aikaa, mutta komissio haluaa jo nyt siihen tiukennuksia.

– Tämä toimintatapa on EU-päätöksissä tyypillinen: ensin luodaan sääntelyrakenne, jonka esiteltävän version ei ole tarkoituskaan olla valmis vaikka jäsemaille kovasti lupaillaan, että mitään enempää ei ole tulossa. Kun uusi EU-lainsäädäntö on saatu sitten juntattua uhkailemalla ja pelottelemalla läpi, jatkaa byrokraattiarmeija uusien direktiivien ja asetusten suunnittelua, ja keskushallinnon ote jäsenmaista vain tiukentuu tiukentumistaan, Tavio paheksuu.

Eduskunta ei saa jäädä EU-kumileimasimeksi

Tavio korostaa, että perussuomalaisille on ensiarvoisen tärkeää, että Suomen eduskunta on enemmän kuin pelkkä EU-lainsäädännön kumileimasin.

– Kun eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin toukokuussa EU:n elvytyspakettia eli yhteisvelan ja tulonsiirtounionin hyväksymistä, perussuomalaiset lausuivat aiheesta noin 750 puheenvuoroa.

– Tiukan äänestyksen jälkeen pakettiin osallistuminen hyväksyttiin, mutta esittämämme perusteellinen kritiikki huomattiin. Voisi kuvitella, että heti perään EU ei esittäisi enää heti perään mitään yhtä räikeää, mutta Brysselin vallanhimo on loputon.

Vihervasemmistolainen politiikka johtaa siihen, että yhä suurempi summa rahaa jaetaan valtion kirstusta erilaisina tukina.

– Se on vastakkainasettelun politiikkaa, koska siinä valtiovalta suunnataan tavallista kansalaista vastaan. Nettoveronmaksajilla ei ole vihervasemmiston suunnitelmassa muuta roolia kuin hiljaisen kustantajan ja hallintoalamaisen asema. Perussuomalaisten mielestä valtiovalta on olemassa ihmisiä varten, eikä ihminen valtiovaltaa varten, Tavio sanoo.

Ratkaisu velkaantumiseen ei löydy veronkorotuksista

Perussuomalainen politiikka pyrkii siihen, että yhä useampi suomalainen tulee toimeen ilman jatkuvia taloudellisia tukia valtiolta.

– Pyrimme siihen, että ihmisillä on töitä ja että töistä saatu palkka riittää asumiseen, autoiluun ja elämiseen – myös verojen jälkeen, Tavio lupaa.

Marinin vihervasemmistohallituksen vuoksi tuloista jää kansalaisille kuitenkin yhä vähemmän käteen, koska muun muassa lämmitysöljyn ja bensan verotusta on kiristetty.

Veronkorotukset kohdistuvat myös yrityksiin, joiden toimintakulut kasvavat ja kilpailukyky heikkenee. Tavio huomauttaa, että vihervasemmiston nostamista veroista huolimatta valtio velkaantuu vuosi toisensa jälkeen yhä enemmän.

– Vuoden 2021 alijäämän arvioidaan olevan yli 14 miljardia euroa. Ensi vuodelle valtiovarainministeriö esitti noin 7 miljardin euron alijäämää. Perussuomalaisten mielestä ratkaisu tähän velkaantumiskierteeseen ei löydy veronkorotuksista, vaan valtion menojen karsimisesta.

Asiat tärkeysjärjestykseen

Huonointa mahdollista politiikkaa on nykyisen hallituksen tapa velkaantua tietoisesti ja unohtaa vastuunkanto. Sanna Marinin hallitus on kuitenkin jättämässä vaikeat päätökset tuleville hallituksille ja velat tulevien sukupolvien taakaksi.

Tavio huomauttaa, että olipa kyse sitten taloudesta tai arvovalinnoista, asiat on ennemmin tai myöhemmin laitettava tärkeysjärjestykseen.

– Perussuomalaisten eduskuntaryhmällä on tärkeä tehtävä tiedon välittäjänä, että ikävä totuus EU:sta paljastuu jokaiselle. Jos emme itse halua päättää Suomessa omasta kohtalostamme, tekevät muut kyllä päätökset puolestamme. Tämä on jo EU:ssa nähty. Kun Berliinissä ja Pariisissa tehdään päätöksiä, niin ei siellä Suomen etu hirveästi paina.

– Odotamme innolla alkavaa eduskunnan syysistuntokautta. Asettakaamme päätöksissä etusijalle vapaa ja itsenäinen Suomi.

SUOMEN UUTISET