Perussuomalaiset haluavat, että jatkossa ojittamattomat eli luonnontilaiset suot otetaan EU:ssa mukaan maakohtaiseen hiilinielulaskentaan. Suomen luonnontilaiset suot vastaavat melkein henkilöautoliikenteen vuotuisia noin viiden miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä.

Euroopan komission LULUCF-asetus määrittelee maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsien päästöjä ja nieluja joita sisällytetään EU:n ilmastotavoitteisiin. LULUCF on siis laskentaohjelma, ei luonnonsuojeluohjelma.

Asetuksen tavoitteena on ohjata EU-jäsenmaita vahvistamaan hiilinielujaan ja vähentämään maankäyttösektorin päästöjä.

Kotimainen ruoka on ilmastoteko

Heinäkuussa 2021 komissio antoi ehdotuksen LULUCF-asetuksen muuttamisesta uuden EU:n ilmastolain mukaisesti. Perussuomalaiset haluavat, että jatkossa ojittamattomat eli luonnontilaiset suot otetaan mukaan maakohtaiseen nielulaskentaan.

– Se tarkoittaisi Suomelle noin viisi miljoonaa hiilidioksiditonnia. Suomen luonnontilaiset suot vastaavat melkein henkilöautoliikenteen vuotuisia noin viiden miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. On tieteellisesti todistettu, että ojittamattomat suot ovat merkittävä hiilinielu, europarlamentaarikko Laura Huhtasaari kertoi tänään Tuumaustunnilla perussuomalaisten puoluetoimistolla.

Huhtasaari huomautti myös, että maatalouden päästöjen vähentäminen ei saa johtaa lähiruuan, eli kotimaisen ruuan hinnan nostoon, joka voisi vaarantaa suomalaisten huoltovarmuuden ruuan suhteen.

– Suomalainen ruoka suomalaisille on ilmastoteko jo itsessään.

Nyt järki käteen

Perussuomalaiset on kansaliike, joka vastustaa kaikkia fossiilisen polttoaineen korotuksia riippumatta hinnankorotusten toteutustavasta, liikenteen päästökaupalla tai veronkorotuksilla.

Myös perussuomalaisten toinen europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen huomauttaa, että tällä hetkellä ojittamattomien soiden sitomaa hiilidioksidia ei huomioida EU:n LULUCF-asetuksen mukaisessa hiilinielulaskelmassa.

– Suomen on nyt vaadittava EU:n hiilinielulaskelmahuijauksen korjaamista, Hakkarainen sanoo.

Hän jatkaa, että myös bensan ja dieselin hintaa rajusti nostavasta liikennepäästöjen puolittamistavoitteesta voidaan luopua, kun otetaan järki käteen.

– Riittää, kun huomioidaan kasvavat suot hiilinieluiksi, kuten kuuluu. Suomen kasvavat turvesuot sitovat vuodessa 5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Hallitus matelee komission edessä

Hakkarainen paheksuu myös sitä, että Sanna Marinin (sd) johtama Suomen hallitus matelee komission edessä, eikä uskalla ajaa EU:ssa Suomen etua. Tällä Hakkarainen viittaa esimerkiksi EU:n suunnittelemaan ympäristöturpeen eli kasvu- ja kuiviketurpeen käyttökieltoon.

– Suunnitelma on Suomelle surkeuden huippu, hallituksessa ei edes ministeri Jari Lepällä (kesk) ole tahtoa laittaa kampoihin kiellolle.

Hakkarainen huomauttaa, että kasvuturve on Suomen puutarha-alalle elintärkeä, eikä kielto tuo mitään hyvää, ainoastaan vaikeuksia ja työpaikkojen menetyksiä.

– Ilmastoon turvekielto ei vaikuta tuon taivaallista. Suomen hiilidioksidipäästöt ovat noin tuhannesosa maailman päästöistä. Kasvuturpeelle on huutava tarve Euroopassa, sen kulutus on noin 30 miljoonaa kuutiota vuodessa. Sitä tarvitaan kasvualustoihin, jotka ovat 90-prosenttisesti turvetta. Tämä turvaisi monen turvetuottajan elinkeinon.

Kasvuturve on tärkeää kasvihuone- ja puutarhaviljelyn lisäksi myös puuntaimien kasvattamisessa.

– Noin 90 prosenttia suomalaisista kauppapuutarhoista joutuu tutkimuksen mukaan lopettamaan tuotantonsa, jos Suomesta ei saa kasvuturvetta. Ympäristöturvetta käytetään eläintiloilla kuivikkeena, ja se on yksi syy vähäiselle antibioottien käytölle suomalaisessa eläintuotannossa. Turpeessa eivät bakteerit viihdy, Hakkarainen sanoo.

Toimet kohdistettava sinne, missä on suurin vaikutus

Perussuomalaiset katsoo, että ilmastotoimet tulee kohdistaa sinne, missä toimilla on suurin vaikutus. Perussuomalaiset ei hyväksy sitä, että yltiöpäisen ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan lasku lankeaa suomalaisten maksettavaksi.

Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen ihmetteleekin, miksi Glasgow’n ilmastokokouksessa yksikään edustaja ei ole vaatinut mitään Kiinalta, joka on maailman suurin saastuttaja.

– Ilmastotoimet eivät koske Kiinaa. Yllättyykö joku siitä, että yli puolet maailman rakenteilla olevista hiilivoimaloista sijaitsee Kiinassa? Lukuina tämä tarkoittaa sitä, että Kiinassa rakennetaan parhaillaan 186 uutta hiilivoimalaa. Lisäksi Kiinassa kymmenittäin voimaloita odottaa hyväksyntää. Euroopassa uusiakin voimaloita lähinnä suljetaan.

– Kuten pelättiin, niin Glasgow’n ilmastokokouksesta ministerit tuovat tuliaisina ainoastaan lisälaskuja suomalaiselle veronmaksajalle. Valtiovarainministeri Annika Saarikko hehkutti, että Suomi on niiden kunnianhimoisten maiden joukossa, jotka ovat maksamassa kehittyvien maiden ilmastotoimia. Suomeksi sanottuna hallitus lupasi lahjoittaa suomalaisen veronmaksajien rahaa 900 miljoonaa euroa. Maailman parantamiseen Marinin hallitukselta löytyy rahaa rajattomasti, mutta ei suomalaisten jokapäiväisten elinkustannusten helpottamiseen esimerkiksi sähkö-, bensa- ja dieselverojen alentamisella, Putkonen päivittelee.

SUOMEN UUTISET